.

Russian Orthodox Mission Society of st. Serapion Kozheozersky

.
Русский
ru
Azərbaycan dili
az
Gjuha shqipe
sq
English
en
العربية
ar
հայերեն
hy
Afrikaans
af
Български език
bg
Cymraeg
cy
Magyar nyelv
hu
Việt ngữ
vi
Ελληνικά
el
ქართული ენა
ka
Dansk
da
עִבְרִית
he
Bahasa Indonesia
id
Español
es
Íslenska
is
Gaeilge
ga
italiano
it
Қазақша
kk
Gĩgĩkũyũ
ki
中文
zh
한국어, 조선말
ko
Κurdî
ku
Кыргыз тили
ky
Latviešu
lv
Lietuvių kalba
lt
Македонски
mk
Bahasa Melayu
ms
Malti
mt
Монгол хэл
mn
Deutsch
de
Nederlands
nl
Norsk
no
język polski
pl
Português
pt
Limba română
ro
Cebuano
ceb
Српски
sr
slovenčina
sk
kiswahili
sw
Tagalog
tl
Тоҷикӣ
tg
ภาษาไทย
th
Тыва дыл
tyv
Türkçe
tr
اردو
ur
Ўзбекча
uz
فارسی
fa
suomi
fi
Français
fr
हिन्दी
hi
Hrvatski jezik
hr
Český jazyk
cs
sv
eesti keel
et
日本語
ja

Реквизиты для пожертвований:

41001409981867

DEN GUDOMLIGA LITURGIN

Bearbetning Fader Anders Åkerström

Katekumenernas Liturgi

Diakon: Välsigna, Härskare.

Präst: Välsignat vare Faderns och Sonens och Den Helige Andes Rike. Nu och alltid och i evigheters evighet.

Kör: Amin.

Diakon: I frid låtom oss bedja till Herren.

Kör: Herre, förbarma Dig. Upprepas efter va r bönepunkt.

Diakon (Präst): Om friden från ovan och om våra själars frälsning låtom oss bedja till Herren.

Om hela världens fred, om Guds heliga Kyrkors väl och om allas enhet, låtom oss bedja till Herren.

För detta heliga tempel och för dem som i tro, andakt och gudsfruktan träda in däri, låtom oss bedja till Herren.

För vår Biskop N. N., för det vördiga prästerskapet, för diakonatet i Kristo, för alla kyrkotjänare och för folket, låtom oss bedja till Herren.

För vår Guds tjänare N.N., för alla ortodoxa kungar och drottningar, för detta lands världsliga överhet, låtom oss bedja till Herren.

För denna stad (detta kloster), för alla städer och länder och för de troende, som bo i dem, låtom oss bedja till Herren.

Om god väderlek, om överflöd av jordens frukter och om fredliga tider, låtom oss bedja till Herren.

För resande till lands och vatten och i luften, för alla sjuka, lidande och fångar och om deras frälsning, låtom oss bedja till Herren.

Att vi må frias från all sorg, vrede, nöd och oro, låtom oss bedja till Herren.

Hjälp oss, fräls oss, förbarma Dig över oss och bevara oss, o Gud, genom Din nåd.

Ihågkommande vår allraheligaste, allrarenaste, mest välsignade och härliga Härskarinna Maria, Gudaföderska (Kör: Allraheligaste Gudaföderska fräls oss) och ständig Jungfru, jämte alla helgon, låtom oss anbefalla oss själva, varandra och hela vårt liv åt Kristus, vår Gud.

Kör: Åt Dig, o Herre.

Präst: Ty Dig tillkommer all ära, allt lov och all tillbedjan, Fader och Son och Helig Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet.

Kör:Amin.

Första antifonen, sjungen på söndagar

Kör: Lova Herren, min själ, och allt det i mig är hans heliga namn.

För Gudaföderskans förböners skull, fräls oss, o Frälsare.

Lova Herren, min själ, och förgät icke, vad gott Han har gjort.

För Gudaföderskans förböners skull, fräls oss, o Frälsare.

Herren har ställt sin tron i himmelen, och hans konungavälde omfattar allt.

För Gudaföderskans förböners skull, fräls oss, o Frälsare.

Ära vare Fadern och Sonen och Den Helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amin.

För Gudaföderskans förböners skull, fräls oss, o Frälsare.

Första antifonen på måndag till lördag

Kör: Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga Ditt namn, Du den Högste.

För Gudaföderskans förböners skull, fräls oss, o Frälsare.

Att om morgonen förkunna Din nåd, och när natten har kommit Din trofasthet.

För Gudaföderskans förböners skull, fräls oss, o Frälsare.

Herren är rättfärdig, min klippa, han i vilken orätt icke finnes.

För Gudaföderskans förböners skull, fräls oss, o Frälsare.

Ära vare Fadern och Sonen och Den Helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amin.

För Gudaföderskans förböners skull, fräls oss, o Frälsare.

Eller första stasis från Typikan:

Kör: Lova Herren, min själ, och allt det i mig är Hans heliga namn. / Lova Herren, min själ, och förgät icke, vad gott Han har gjort. / Han, som förlåter dig alla dina missgärningar / och helar alla dina brister. / Han som förlossar ditt liv från graven / och kröner dig med nåd och barmhärtighet. / Han som mättar ditt begär med Sitt goda, / så att du bliver ung / på nytt såsom en örn. / Barmhärtig och nådig är Herren, / långmodig och stor i mildhet. / Lova Herren, min själ, och allt det i mig är Hans heliga namn. Min själ lova Herren.

Diakon (Präst): Åter och åter i frid låtom oss bedja till Herren.

Kör: Herre, förbarma Dig.

Diakon (Präst): Hjälp oss, fräls oss, förbarma Dig över oss och bevara oss, o Gud, genom Din nåd.

Kör: Herre, förbarma Dig.

Diakon (Präst): Ihågkommande vår allraheligaste, allrarenaste, mest välsignade och härliga Härskarinna Maria, Gudaföderska (Kör: Allraheligaste Gudaföderska fräls oss) och ständig Jungfru, jämte alla helgon, låtom oss anbefalla oss själva, varandra och hela vårt liv åt Kristus, vår Gud.

Kör: Åt Dig, o Herre.

Präst: Ty Din är makten och Ditt är Riket och kraften och härligheten, Fader och Son och Helig Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet.

Kör: Amin.

Andra antifonen på söndagar

Kör: Lova Herren, min själ. Jag vill lova Herren så länge jag lever, jag vill lovsjunga min Gud, så länge jag är till. O Guds Son, som uppstod från det döda, fräls oss som ropa till Dig: Alliloia. Säll är den vilkens hjälp är Jakobs Gud, den vilkens hopp står till Herren, hans Gud. O Guds Son, som uppstod från det döda, fräls oss som ropa till Dig: Alliloia. Herren är konung evinnerligen, din Gud, Sion, från släkte till släkte. O Guds Son, som uppstod från det döda, fräls oss som ropa till Dig: Alliloia. Ära vare Fadern och Sonen och Den Helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amin. O Guds Son, som uppstod från det döda, fräls oss som ropa till Dig: Alliloia.

Andra antifonen på måndag till lördag:

Kör: Kommen, låtom oss höja glädjerop till Herren, jubel till vår frälsnings klippa. O Guds Son som är underbar i Dina helgon, fräls oss som ropa till Dig: Alliluia. Ty Herren är en stor Gud, en stor konung över alla gudar. O Guds Son som är underbar i Dina helgon, fräls oss som ropa till Dig: Alliluia. Han har jordens djup i sin hand, och bergens höjder äro hans; hans är havet, ty han har gjort det, och hans händer hava danat det torra. O Guds Son som är underbar i Dina helgon, fräls oss som ropa till Dig: Alliluia. Ära vare Fadern och Sonen och Den Helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amin. O Guds Son som är underbar i Dina helgon, fräls oss som ropa till Dig: Alliluia.

Eller andra stasis i Typikan

Kör: Ära vare Fadern och Sonen och Den Helige Ande. Lova Herren min själ. / Jag vill lova Herren så länge jag lever, / jag vill lovsjunga min Gud, / så länge jag är till./ Förliten eder icke på furstar, / icke på en människoson, han kan icke hjälpa. / Hans ande måste sin väg, / han vänder tillbaka till den jord, varav han är kommen; / då varda hans anslag om intet... / Herren löser de fångna. / Herren öppnar de blindas ögon. / Herren upprättar de nedböjda. / Herren älskar de rättfärdiga. / Herren bevarar främlingar, / faderlösa och änkor uppehåller han, /men de ogudaktigas väg / vänder han i villa. / Herren är konung evinnerligen, / din Gud, Sion, från släkte till släkte. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amin.

O, Du enfödde Son och Guds Ord, Du odödlige, som för vår frälsnings skull värdigades taga kött av den heliga Gudaföderskan och alltid rena Jungfrun Maria, oförändrad vardande människa, vorden korsfäst, med döden nedtrampande döden, o Kristus vår Gud, en i den heliga Treenigheten, lovprisad samfällt med Fadern och den helige Ande: fräls oss!

Diakon (Präst): Åter och åter i frid låtom oss bedja till Herren.

Kör: Kirie äläisån. (Herre, förbarma Dig.

Diakon (Präst): Hjälp oss, fräls oss, förbarma Dig över oss och bevara oss, o Gud, genom Din nåd.

Kör: Herre, förbarma Dig. Diakon (Präst): Ihågkommande vår allraheligaste, allrarenaste, mest välsignade och härliga Härskarinna Maria, Gudaföderska (Kör: Allraheligaste Gudaföderska fräls oss) och ständig Jungfru, jämte alla helgon, låtom oss anbefalla oss själva, varandra och hela vårt liv åt Kristus, vår Gud.

Kör: Åt Dig, o Herre. Präst: Ty Du är en god och människoälskande Gud och till Dig, Fader och Son och Helig Ande, uppsända vi lov. Nu och alltid och i evigheters evighet. Kör: Amin.

Tredje antifonen söndagar

Troparion Må Gud stå upp och må Hans fiender varda förskingrade och må de som hata Honom fly från Hans ansikte. Troparion Prisen Honom från himmlarna.

Eller tredje stasis ur Typikan

Kör: I Ditt Rike tänk på oss Herre, när Du kommer i Ditt Rike.

Saliga äro de i anden fattiga, ty dem hör himmelriket till. Saliga äro de sörjande, ty de skola bliva tröstade.

Saliga äro de saktmodiga, ty de skola besitta jorden.

Saliga äro de som hungra och törsta efter rättfärdighet, ty de skola bliva mättade.

Saliga äro de barmhärtiga, ty dem skall vederfaras barmhärtighet Saliga äro de renhjärtade, ty de skola se Gud.

Saliga äro de fridsamma, ty de skola kallas Guds barn.

Saliga äro de som lida förföljelse för rättfärdighets skull, ty dem hör himmelriket till.

Saliga ären I, när människor för Min skull smäda och förfölja eder och sanningslöst säga allt ont mot eder.

Glädjens och fröjden eder, ty eder lön är stor i himmelen.

Ära vare Fadern och Sonen och Den Helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amin.

Det lilla intåget

Präst: Sofia orfi. (Vishet, låtom oss stå upprätta.)

Kör: Kommen, låtom oss tillbedja och nedfalla inför Kristus. O Guds Son,)

på söndagar: . . . Du som är uppstånden från de döda, på vardagar: . . . Du som är underbar i Dina helgon, på Gudaföderskans dagar: . . .för Gudaföderskans förböners skull fräls oss, som för Dig sjunga: Alliloia

Härefter sjungas dagens och kyrkopatronens troparier, Ära vare Fadern...Nu och alltid... samt periodens eller festens kontakion.

Präst: Låtom oss bedja till Herren.

Kör: Herre, förbarma Dig.

Präst: Ty helig är Du, vår Gud och till Dig uppsända vi lov, Fader och Son och Helig Ande. Nu och alltid (Diakon [Präst]:) och i evigheters evighet.

Kör: Amin.

Kör: Helige Gud, helige Starke, helige Odödlige, förbarma Dig över oss. tre gånger

Ära vare Fadern och Sonen och Den Helige Ande.

Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Helige Odödlige, förbarma Dig över oss.

Diakon (Präst): Dynamis. Kör: Helige Gud, helige Starke, helige Odödlige, förbarma Dig över oss.

På Juldagen, Epifania, Palmsöndag, Påskafton, hela påskveckan samt Pingsten sjunger kören i stället:

I alla, som haven döpts till Kristus, haven iklätt eder Kristus. Alliloia.

På det heliga Korsets dagar, t. ex. Korsets Upphöjelse och tredje söndagen i Fastan sjunges:

Ditt Kors, o Härskare, hylla vi, och Din heliga Uppståndelse prisa vi.

Prokimenons första del:

Diakonen (Präst): Låtom oss vara uppmärksamma.

Prokimenons andra del:

Diakon(Präst): Sofia (Vishet)

Föreläsare:Läsning ur den helige aposteln Pauli brev till . . . (respektive den helige aposteln N:s katolska brev till . . ., respektive ur Apostlagärningarna.

Diakon (Präst): Låtom oss vara uppmärksamma.

Föreläsaren läser dagens epistel.

Efter epistelläsningen säger prästen till föreläsaren: Frid vare med dig, föreläsare!

Föreläsare: Så ock med din ande!

Kör: Alliloia (tre gånger).

Föreläsaren läser de två Alliloiaverserna. Efter var vers sjunger kören ett trefaldigt Alliloia.

Präst: Sofia orfi.(Vishet! Stån upp.) Låtom oss höra det heliga Evangeliet. Frid vare med eder alla

Kör: Så ock med din ande

Diakon (Präst): Läsning av det heliga Evangeliet enligt S:t N. Låtom oss vara uppmärksamma.

Kör: Ära vare Dig, o Herre, ära vare Dig.

Diakonen (Prästen) läser dagens evangelium.

Kör: Ära vare Dig, o Herre, ära vare Dig.

Diakon (Präst):Låtom oss säga av hela vår själ och av hela vårt sinne, låtom oss säga:

Kör: Herre, förbarma Dig.

Diakon (Präst): O Herre, Allhärskare, våra fäders Gud! Vi bedja Dig; bönhör oss och förbarma Dig över oss.

Kör: Herre, förbarma Dig.

Diakon (Präst): Förbarma Dig över oss, o Gud, efter Din stora nåd. Vi bedja Dig; bönhör oss och förbarma Dig över oss.

Kör: Herre, förbarma Dig. (tre gånger. Upprepas efter var bönepunkt).

Diakon(Präst): Åter bedja vi för de fromma och ortodoxa kristna.

Åter bedja vi för vår Biskop och Fader N. N., för våra bröder, prästerna, munkprästerna, hierodiakonerna och monastikerna och för hela vårt brödraskap i Kristo.

Åter bedja vi om nåd, liv, frid, hälsa, frälsning, beskydd samt förlåtelse och tillgift för alla synder åt Dina tjänare, och alla de fromma och ortodoxt kristna.

Åter bedja vi för de(n) ortodoxe(/a) Guds tjänare N.N., att han/hon/de må ha/hava nåd, liv, frid, hälsa, frälsning, beskydd samt förlåtelse och tillgift för alla synder.

Åter bedja vi för de saliga och evig ihågkommelse värda stiftarna av denna/detta heliga kyrka/kloster

Kör: Evig ihågkommelse för Guds hädansovna tjänare N.N. och för alla hädansovna, rättrogna fäder och bröder, som vila här och allestädes.

I ett kloster:

Åter bedja vi för våra bröder som tjänar, för alla som tjänar och har tjänat i detta heliga kloster, och för alla här närvarande, som väntar på Din stora och rika nåd.

I en församling:

Åter bedja vi för dem som i detta heliga och ärovördiga tempel bära god frukt och öva barmhärtighet, för arbetarna, för sångarna, och för allt det kringstående folket, som av Dig väntar stor och rik barmhärtighet.

Prästen: Ty en barmhärtig och människoälskande Gud är Du och Dig hembära vi ära, Fader och Son och Helig Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet.

Kör: Amin.

Diakon (Präst): I katekumener, bedjen till Herren.

Kör: Herre, förbarma Dig (upprepas efter var bön).

Diakon (Präst): I troende, låtom oss bedja för katekumenerna, att Herren må förbarma Sig över dem.

Att Han må undervisa dem i sanningens ord.

Att Han må upplåta för dem sanningens Evangelium.

Att Han må förena dem med Sin heliga, allmänneliga och apostoliska Kyrka.

Fräls dem, förbarma Dig över dem, hjälp dem och bevara dem, o Gud, genom Din nåd.

I katekumener, böjen edra huvuden för Herren.

Kör: För Dig, o Herre. Långsamt

Präst: På det att också de med oss må prisa Ditt härliga och underbara namn, Fader och Son och Helig Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet.

Kör: Amin.

Diakon (Präst): Alla I, som ären katekumener, träden ut! Träden ut, I katekumener! Alla I, som ären katekumener, träden ut! Må ingen av katekumenerna vara tillstädes. I troende, låtom oss åter och åter bedja till Herren.

Kör: Herre, förbarma Dig.

De troendes Liturgi

Diakon (Präst): Hjälp oss, fräls oss, förbarma Dig över oss och bevara oss, o Gud, genom Din nåd.

Kör: Herre, förbarma Dig.

Diakon (Präst): Sofia. (Vishet.)

Kör: Herre, förbarma Dig. Långsamt

Präst: Ty Dig tillkommer all ära, allt lov och all tillbedjan, Fader och Son och Helig Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet.

Kör: Amin.

Diakon (Präst): Åter och åter låtom oss i frid bedja till Herren.

Kör: Herre, förbarma Dig.

Diakon (Präst): Hjälp oss, fräls oss, förbarma Dig över oss och bevara oss, o Gud, genom Din nåd.

Kör: Herre, förbarma Dig.

Diakon (Präst): Sofia. (Vishet.)

Kör: Herre, förbarma Dig. Långsamt

Präst: På det att vi, bevarade under Din makt, må hembära Dig lov, Fader och Son och Helig Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet.

Kör: Amin.

Det stora intåget

Kör: Hemlighetsfullt framställande keruber, sjunga vi trefalt heliga sången, för den livgivande Treenigheten. Så låtom oss nu avlägga alla jordiska omsorger.

Präst: Eder, alla rättrogna kristna, ihågkomme Gud i Sitt Rike. Nu och alltid och i evigheters evighet.

Kör: För att mottaga alltets Konung. Osynligt spjutburen av änglaskaror. Alliloia, alliloia, alliloia.

Diakon (Präst): Låtom oss fullända vår bön till Herren.

Kör: Herre, förbarma Dig (upprepas efter var bön.)

Diakon: För de framburna heliga gåvorna, låtom oss bedja till Herren.

För detta heliga tempel och för alla, som med tro, andakt och gudsfruktan träda in i det, låtom oss bedja till Herren.

Att vi må frias från all sorg, vrede, nöd och oro, låtom oss bedja till Herren.

Hjälp oss, fräls oss, förbarma Dig över oss och bevara oss, o Gud, genom Din nåd.

Att hela dagen må vara fullkomlig, helig, fridfull och utan synd, låtom oss bönfalla Herren.

Kör: Giv, o Herre (upprepas efter var bön.)

Diakon: Om fridens ängel, den trogne vägledaren, våra kroppars och själars beskyddare, låtom oss bönfalla Herren.

Om förlåtelse och eftergift för våra synder och överträdelser, låtom oss bönfalla Herren.

Om det som är gott och gagneligt för våra själar och om världens fred, låtom oss bönfalla Herren.

Att vi må fullända vår återstående levnadstid i frid och botfärdighet, låtom oss bönfalla Herren.

Att vårt livs slut må vara kristligt och stilla, utan smärta och skam, och om en god räkenskap vid Kristi förskräckande dom, låtom oss bönfalla Herren.

Ihågkommande vår allraheligaste, allrarenaste, mest välsignade och härliga Härskarinna Maria, Gudaföderska (Kör: Allraheligaste Gudaföderska fräls oss) och ständig Jungfru, jämte alla helgon, låtom oss anbefalla oss själva, varandra och hela vårt liv åt Kristus, vår Gud.

Kör: Åt Dig, o Herre

Präst: Genom Din enfödde Sons barmhärtighet, tillsammans med vilken Du är lovad, jämte Din allraheligaste och gode och livgivande Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet.

Kör: Amin.

Präst: Frid vare med eder alla.

Kör: Så ock med din ande.

Diakon (Präst): Låtom oss älska varandra, att vi endräktigt må kunna bekänna.

Kör: Fadern och Sonen och Den Helige Ande: Treenigheten, odelbar och av ett enda väsen.

Diakon (Präst): Dörrarna, dörrarna! Låtom oss vara uppmärksamma i vishet!

Kör: Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, Skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är. Och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid; ljus av ljus, sann Gud av sann Gud; född och icke skapad; av samma väsen som Fadern; på Honom genom vilken allting är skapat; som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom Den Helige Ande av (eventuellt och) Jungfrun Maria och blivit människa; Som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven; som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda; på vilkens Rike icke skall varda någon ände. Och på Den Helige Ande, Herren och Livgivaren, som utgår av Fadern; på Honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna. Och på en enda, helig, allmännelig och apostolisk Kyrka. Jag bekänner ett enda Dop till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amin.

Diakon (Präst): Låtom oss stå endräktigt! Låtom oss stå med fruktan! Låtom oss vara uppmärksamma, att vi i frid må frambära det heliga offret.

Kör: Fridens nåd, lovets offer.

Präst: Vår Herres Jesu Kristi nåd och Guds, Faderns kärlek och Den Helige Andes delaktighet vare med eder alla.

Kör: Så ock med din ande.

Präst: Låtom oss upplyfta våra hjärtan!

Kör: Vi upplyfta dem till Herren.

Präst: Låtom oss tacka Herren!

Kör: Tillbörligt och rätt det är tre gånger.

Präst: Sjungande, ropande, jublande och sägande denna segersång.

Kör: Helig, helig, helig är Herren Sebaot! Fulla äro himlarna och jorden av Din härlighet. Hosianna i höjden! Välsignad vare Han som kommer i Herrens namn! Hosianna i höjden!

Vid d.Hl. Johannes Chrysostomos liturgi:

Präst: Tagen och äten! Detta är Min Lekamen, som brytes för eder till syndernas förlåtelse.

Kör: Amin.

Vid d. Hl. Basilios den Stores liturgi:

Präst: Han gav åt sina heliga lärjungar och apostlar och sade: Tagen och äten, detta är Min lekamen, som varder bruten för eder till syndernas förlåtelse.

Kör: Amin.

Vid d.Hl. Johannes Chrysostomos liturgi:

Präst: Dricken härav alla! Detta är Mitt Blod i det nya förbundet, som varder utgjutet för eder och många till syndernas förlåtelse.

Kör: Amin.

Vid d.Hl. Basilios den Stores liturgi:

Präst: Han gav åt sina heliga lärjungar och apostlar och sade: Dricken härav alla, detta är Mitt blod, det nya förbundets blod, som varder utgjutet för eder och för många till syndernas förlåtelse.

Kör: Amin. Långsamt.

Präst: Hembäres Dig Ditt eget av Dina egna gåvor, å allas vägnar och för alla.

Kör: Vi lovsjunga Dig, vi prisa Dig, vi tacka Dig, o Herre, och bedja till Dig, vår Gud.

Präst: Särskilt för vår heligaste, renaste, högt lovade och ärorika Härskarinna Maria, Gudaföderska och ständig Jungfru.

Vid en Herrens eller Guds Moders fest sjunges den anvisade Megalynarion, men vid övriga tider sjunges:

Kör: Sannerligen är det tillbörligt att prisa Dig salig, o Gudaföderska, Du evigt saliga och helt otadliga, Du vår Guds Moder. Ärorikare än kerubim och utan jämförelse mer prisad än serafim, Du som utan att förtäras födde Gud, Ordet; Du som är Gudaföderska, vi prisa Dig.

Vid d. Hl. Basilios den Stores liturgi sjunges istället för ovan: Kör: I dig, o full av nåd, fröjdar sig hela skapelsen -både änglarnas härskaror och människosläktet. O helgade tempel och andliga paradis, jungfrurs stolthet: från dig blev Gud kött och blev ett barn, Han, vår Gud som fanns före alla tider; ty Han gjorde en tron av ditt sköte och Han gjorde dig rymligare än himlarna. I dig, o full av nåd, gläder sig därför hela skapelsen. Ära vare dig.

Präst: Tänk, o Herre, främst på vår biskop N. och förläna honom att för Dina heliga Kyrkor få leva i frid, trygghet, ärbarhet, hälsa och långt liv, rätt förkunnande Ditt ords sanning.

Diakon (Präst): Och alla dem som var och en har i åtanke och på allt Ditt folk.

Kör: Och på allt Ditt folk. Och sedan helgonets eller festens megalynarion.

Präst: Och giv oss nåd att med en mun och ett hjärta prisa och lovsjunga Ditt allra härligaste och underbara namn, Fader och Son och Helig Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet.

Kör: Amin.

Präst: Vår store Guds och Frälsares, Jesu Kristi, nåd vare med eder alla.

Kör: Så ock med din ande.

Diakon (Präst): Ihågkommande alla helgon, låtom oss åter och åter bedja till Herren.

Kör: Herre, förbarma Dig

Diakon (Präst):

För de framburna och helgade dyrbara gåvorna, låtom oss bedja till Herren.

Att vår människoälskande Gud, mottagande dem på Sitt heliga, himmelska och andliga altare som en doft av andlig vällukt, måtte sända över oss Sin gudomliga nåd och Den Helige Andes gåva, låtom oss bedja till Herren.

Att vi må frias från all sorg, vrede, nöd och oro, låtom oss bedja till Herren.

Kör: Herre, förbarma Dig.

Diakon (Präst): Hjälp oss, fräls oss, förbarma Dig över oss och bevara oss, o Gud, genom Din nåd.

Kör: Herre, förbarma Dig.

Diakon (Präst): Att hela dagen må vara fullkomlig, helig, fridfull och utan synd, låtom oss bönfalla Herren.

Kör: Giv, o Herre upprepas efter var bön.

Diakon (Präst):

Om fridens ängel, den trogne vägledaren, våra kroppars och själars beskyddare, låtom oss bönfalla Herren.

Om förlåtelse och eftergift för våra synder och överträdelser, låtom oss bönfalla Herren.

Om det som är gott och gagneligt för våra själar och om världens fred, låtom oss bönfalla Herren.

Att vi må fullända vår återstående levnadstid i frid och botfärdig- het, låtom oss bönfalla Herren.

Att vårt livs slut må vara kristligt och stilla, utan smärta och skam och om en god räkenskap vid Kristi förskräckande dom, låtom oss bönfalla Herren.

Då vi nu bett om förening i tron och om den Helige Andes gemenskap, låtom oss anbefalla oss själva, varandra och hela vårt liv åt Kristus vår Gud.

Kör: Åt Dig, o Herre.

Präst: Och förläna oss, o Herre, att med tillförsikt och utan fördömelse våga anropa Dig, himmelske Gud och Fader, och säga:

Kör: Fader vår, som är i himmelen. Helgat varde Ditt namn; tillkomme Ditt Rike; ske Din vilja såsom i himmelen så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo.

Präst: Ty Ditt är riket och makten och härligheten, Faderns och Sonens och Helige Andes, nu och alltid och i evigheters evighet.

Kör: Amin.

Präst: Frid vare med eder alla

Kör: Så ock med din ande.

Diakon (Präst): Böjen edra huvuden för Herren!

Kör: För Dig, o Herre.

Präst: Genom Din enfödde Sons nåd och förbarmande och människokärlek, jämte vilken Du är prisad tillsammans med Din allraheligaste och gode och livgivande Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet.

Kör: Amin. Långsamt.

Diakon (Präst): Låtom oss vara uppmärksamma!

Präst: Det heliga åt de heliga! Kör: En är helig, en är Herre, Jesus Kristus, till Guds, Faderns, ära. Amin.

Kören sjunger dagens kommunionhymn. Denna är de flesta söndagar följande:

Loven Herren från himmelen! Loven Honom i höjden. Alliloia.

Kommunionen

Präst: Närmen eder i gudsfruktan, tro och kärlek.

Kör: Välsignad vare Han, som kommer i Herrens namn. Herren är Gud och Han har visat sig för oss. Under Påskveckan sjunges: Kristus är uppstånden från de döda. Med Sin död Han döden nederlagt och dem som äro i gravarna liv har Han bragt.

Prästen ger nu var och en av kommunikanterna Herrens Lekamen och Blod med skeden. För var och en säger han:

Guds tjänare N. N. mottager vår Herres och Guds och Frälsares Jesu Kristi dyrbara och heliga Lekamen och Blod till syndernas förlåtelse och evigt liv.

Kören sjunger under kommunionen:

Mottagen Kristi Lekamen, dricken av den odödliga källan.

Kören sjunger efter allas kommunion: Alliloia, alliloia, alliloia.

Präst: Fräls, o Herre, Ditt folk och välsigna Din arvedel.

Kör: Vi hava sett det sanna ljuset, vi hava mottagit den himmelske Anden; vi hava funnit den sanna tron; vi tillbedja den odelbara Treenigheten, ty den har frälsat oss. Påsktid Kristus är uppstånden...

Präst: Städse, nu och alltid och i evigheters evighet.

Kör: Amin.

Må vår mun vara full av Ditt lov, o Herre, på det att vi må besjunga Din ära. Ty Du har förunnat oss att bliva delaktiga av Dina heliga, gudomliga, odödliga och livgivande hemligheter. Bevara oss i Din helighet, att vi hela dagen må läras av Din sanning. Alliloia, alliloia, alliloia.

Diakon (Präst): Stån uppresta! Sedan vi nu mottagit Kristi gudomliga, heliga, allrarenaste, oförgängliga, himmelska, livgivande och fruktan värda hemligheter, låtom oss på ett värdigt sätt tacka Herren.

Kör: Herre, förbarma Dig.

Diakon (Präst): Hjälp oss, fräls oss, förbarma Dig över oss och bevara oss, o Gud, genom Din nåd.

Kör: Herre, förbarma Dig.

Diakon (Präst): Då vi nu hava bett, att hela denna dag må vara fullkomlig, helig, fridfull och utan synd, låtom anbefalla oss själva, varandra och hela vårt liv åt Kristus, vår Gud.

Kör: Åt Dig, o Herre.

Präst: Ty Du är vår helgelse, och Dig hembära vi ära, Fader och Son och Helig Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet.

Kör: Amin.

Präst: Låtom oss gå i frid.

Kör: I Herrens namn.

Diakon: Låtom oss bedja till Herren.

Kör: Herre, förbarma Dig.

Vid d.H. Johannes Chrysostomos liturgi:

Präst: Herre, Du som välsignar dem som välsigna Dig och helgar dem som hoppas på Dig; fräls Ditt folk och välsigna Din arvedel. Bevara Din Kyrkas fullhet. Helga dem som älska Ditt hus' skönhet. Förhärliga dem med Din gudomliga makt och övergiv icke oss, som hoppas på Dig. Giv fred åt Din värld, åt Dina Kyrkor, åt prästerna, all överhet och åt hela Ditt Folk. Kör:Amin, amin, amin, amin, amin. Ty all god gåva och alla fullkomliga skänker komma ovanifrån, från Dig Du himlaljusens Fader. Dig, Fader och Son och Helig Ande, hembära vi ära, tacksägelse och tillbedjan. Nu och alltid och i evigheters evighet.

Kör: Amin.

Vid d.Hl. Basilios den Stores liturgi läses istället:

O Kriste vår Gud, Som genom ett offer av pris och välbehaglig tillbedjan mottager detta förnuftiga och oblodiga offer från dem som med hela sitt hjärta åkalla Dig, Guds Lamm och Son, som borttager världens synder, den obefläckade lammet som icke mottagit syndens ok och som frivilligt offrat sig för oss; som brytes, dock icke delas, som ätes, dock aldrig förtäres, utan helgande dem som tager del däri; som i åminnelse av Ditt frivilliga lidande och Din livgivande uppståndelse på den tredje dagen hava gjort oss till deltagare i Dina outsägliga, himmelska och fruktanvärda mysterier, till och med Din heliga Lekamen och Ditt dyrbara Blod: bevara oss, Dina tjänare, ämbetsbärarna och folket här närvarande, i Din helgelse; och förläna oss att vid varje stund och vid varje tillfälle få begrunda Din rättfärdighet, att varande ledda enligt Din vilja, och görande det som behagar Dig, vi också må aktas värdiga en plats vid Din högra sida då Du skall komma för att döma de levande och de döda. Befria våra bröder i fångenskap; besök de sjuka; hjälp dem som äro i sjönöd;; och förläna vila där ljuset av Ditt ansikte skiner över de själar som hava gått till sin vila i hoppet om evigt liv; och lyssna till alla som anropar Dig om hjälp. Ty Du är alla goda gåvors givare, och till Dig uppsända vi ära, med Din Fader som är utan begynnelse och Din allraheligast och goda och livgivande Ande. Nu och alltid och i evigheternas evighet. Kör: Amin.

Lovat vare Herrens namn från nu och till evig tid tre gånger.

Föreläsare: Kommen, barn, hören mig; jag skall lära eder Herrens fruktan. Är du en man, som älskar livet och önskar att se goda dagar? Avhåll då din tunga från det som är ont och gör, vad gott är, sök friden och trakta därefter. Herrens ögon äro vända till de rättfärdiga och hans öron till deras rop. Men Herrens ansikte är emot dem som göra det onda, han vill utrota deras åminnelse från jorden. När de rättfärdiga ropa, då hör Herren och räddar dem ur all deras nöd. herren är nära dem som hava ett förkrossat hjärta och frälsar dem som hava en bedrövad ande. Den rättfärdige måste lida mycket, men Herren räddar honom ur allt. Han bevarar alla hans ben; icke ett enda av dem skall sönderslås. Den ogudaktige skall dödas av olyckan, och de som hata den rättfärdige skola stå med skuld. Men sina tjänares själar förlossar Herren, och ingen skall stå med skuld, som tager sin tillflykt till honom.

Präst: Låtom oss bedja till Herren.

Kör: Herre, förbarma dig.

Präst: Herrens välsignelse och Hans nåd vare över eder genom Hans gudomliga nåd och människokärlek städse, nu och alltid och i evigheters evighet.

Kör: Amin.

Präst: Ära vare Dig, o Kriste vår Gud och vårt hopp, ära vare Dig.

Kör: Ära vare Fadern och Sonen och Den Helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Herre, förbarma Dig tre gånger.

Fader, välsigna!

Präst: Må Kristus, vår sanne Gud, (som uppstod från det döda), genom förbönerna av Sin allrarenaste och mest tadelfria heliga Moder, genom kraften av det ärade och livgivande Korset, genom de ärovördiga, himmelska, okroppsliga krafternas beskydd, genom förbönerna av den ärorika, härliga profeten, förelöparen och döparen Johannes, de heliga, ärade och högtlovade Apostlarna, de heliga, ärade och segerrika martyrerna, våra rättfärdiga och gudabärande fäder, [kyrkans helgon] (Kör: Till honom som välsignar och helgar oss, Herre beskydda i många år.), de heliga, rättfärdiga Guds anfäder Joakim och Anna, [dagens helgon] vilkens / vilkas minne vi firar, och vår fader bland helgonen [N.] vilkens gudomliga liturgi vi firar och alla helgon -må Han förbarma Sig över oss och frälsa oss, ty Han är god och människoälskande. Genom våre heliga fäders förböner, Herre Jesu Kriste vår Gud, förbarma Dig över oss.

Kör: Amin.

Antidhårån utdelas. I kloster sjunges då:

Kör: Beskydda, o Du rene, vår andlige fader, från varje frestelse, och bevara honom/henne osårad, obesegrad och från fördömelse; förbise icke vår åkallan, o du allom prisade, utan uppfyll hans/hennes önskan, o du obefläckade, på det att han/hon må för evigt förhärliga ditt gudomliga namn, o Jungfru, och lovsjunga din storhet.
Föreläsare: Efter den gudomliga kommunionen av de livgivande och hemlighetsfulla gåvorna, giv då strax pris och stor tacksägelse och ivrigt och av hela hjärtat säg till Gud:

Ära vare Dig, o Gud. (3 gånger)

Jag tackar Dig, Herre min Gud, för att Du icke förskjutit mig, syndare, utan låtit mig mottaga Dina heliga gåvor. Jag tackar Dig för att Du låtit mig, ovärdige, bliva delaktig av Dina allrarenaste och himmelska gåvor. Du kärleksfulle Härskare, som har dött och återuppstått för vår skull och som har givit oss dessa högheliga och livgivande Hemligheter till våra själars och kroppars väl och helgelse; giv att de må bliva även mig till själens och kroppens hälsa, till förjagande av allt, som står mig emot, till ett Ijus för min själs ögon, till själafrid, till en tro, som icke kommer på skam, till oskrymtad kärlek, till tillväxt i visdom, till uppfyllande av Dina bud, till mottagande av Din nåd och tillägnelse av Ditt Rike. Giv att jag, bevarad genom dem i Din helighet, alltid må minnas Din nåd och icke mer leva för mig själv utan för Dig, vår barmhärtige Härskare. Och när jag skall skiljas från denna världen i hopp om evigt liv, må jag då vinna den eviga vilan där, varest den högtidsfirande skarans röst aldrig tystnar och där saligheten är utan ände för dem som skåda Ditt anlete. Ty för dem som älska Dig, är Du deras sanna åstundan och deras outsägliga glädje, o Kriste vår Gud, och Dig lovsjunger allt skapat i evighet. Amen.

Bön av Basilius den Store.

O Kriste, vår Härskare och Gud, Du evigheternas Konung och världsalltets Skapare! Jag tackar Dig för alla goda gåvor, som Du har givit mig, och i synnerhet för Dina allrarenaste och livgivande Hemligheter. Jag beder Dig därför, Du gode och kärleksfulle; bevara mig under Ditt beskärm och under Dina vingars skugga! Förläna mig att ända till mitt sista andetag kunna värdigt och med rent samvetet taga del av Dina Hemligheter till syndernas förlåtelse och till evigt liv. Ty Du är livets Bröd och helighetens Källa, alla goda gåvors Givare, och Dig, tillika med Fadern och Den Helige Ande, hembära vi ära! Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Verser av den hel. Simeon Metaphrastes.

O Skapare, som av Din vilja givit mig
Din kropp till näring, den som är en eld
Som de ovärdiga förtär! Förtär ej mig!
Men träng i mina lemmar in; i allt mitt inre,
In i mitt inre och mitt hjärtas djup.
Min missgärning likt torkat törne bränn!
Rena min själ! Min ande helge Du!
Stärk mina leder! Mina ben giv kraft!
Enheten av fem sinnen upplys Du!
Omgjorda mig med fruktan inför Dig!
Städse bevara mig, hölj och beskydda mig
Från varje själafarligt ord och verk.
Helga min själ! O rena, smycka mig
Och giv mig renhet, Ditt förstånd och Ijus!
O, låt mig endast bli Din Andes hem
Och aldrig mer en syndens boningsplats.
Så att, när i mig har ingått Kristi hemlighet,
Må fly som från ett hus i brand
Var synd och varje lidelse.
För Dig jag ställer såsom förespråkare
Din helgonskara och Din änglahär
Din förelöpare och så apostlars kör
Och främst Din Moder, den Ofläckade.
O, nådens Kriste, Hennes bön tag mot!
Och gör Din tjänare till Ijusets barn.
Ty i Din godhet endast Du
Kan våra själar helga och ge Ijus.
O, Gud och Herre tillbörligt, rätt det är
Att Dig lovsjunga dag för dag.

Bön av den hel. Kyrillos av Alexandria.

Din heliga Lekamen, Herre Jesu Kriste, vår Gud, blive mig till evigt liv och Ditt rena Blod till syndernas förlåtelse. Blive mig denna eukaristi till glädje, hälsa och fröjd. Förläna mig syndare att vid Din förskräckande tillkommelse få stå på Din härlighets högra sida, för Din allraheligaste Moders och alla helgons förböners skull. Amen.

Bön till den allraheligaste Gudaföderskan.

Allraheligaste Härskarinna, Du Gudaföderska, Du Ijus för min förmörkade själ, mitt hopp, mitt beskydd, min tillflykt, min tröst och min glädje! Jag tackar Dig för att Du låtit mig, ovärdige, bliva delaktig av Din Sons allraheligaste Lekamen och Hans dyrbara Blod. Du som födde det sanna Ljuset, upplys mitt hjärtas andliga ögon. Du som födde odödlighetens Källa, giv liv åt mig, som är död i mina synder. Du den nådige Gudens Moder, själv full av kärleksfull nåd, förbarma Dig över mig och giv mig ödmjukhet och hjärtats förkrosselse, stillhet i mina tankar och frihet för mitt fängslade förnuft. Förläna mig att till mitt sista andetag utan dom få mottaga de heliga Hemligheternas helgelse, till helande av kropp och själ. Giv mig botens och bekännelsens tårar, så att jag må lovsjunga och prisa Dig under alla mina livsdagar, ty välsignad och prisad är du i evighet. Präst: Ty välsignad och prisad är Du i evighet.

Föreläsare: Ty välsignad och prisad är Du i evighet.

Präst: Herre, nu låter Du Din tjänare fara hädan i frid efter Ditt ord, ty mina ögon hava sett Din frälsning, vilken Du har berett till att skådas av alla folk; ett ljus, som skall uppenbaras för hedningarna, och en härlighet, som skall givas åt Ditt folk, Israel.

Helige Gud, helige Starke, helige Odödlige, förbarma Dig över oss. (3 gånger)

Ära vare Fadern och Sonen och Den Helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Allraheligaste Treenighet, förbarma Dig över oss! Herre, rena oss från våra synder! Härskare, förlåt oss våra överträdelser! Helige, kom till oss och hela våra krankheter för Ditt namns skull!

Herre, förbarma Dig. (3 gånger)

Ära vare Fadern och Sonen och Den Helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Fader vår, som är i himmelen. Helgat varde Ditt namn; tillkomme Ditt Rike; ske Din vilja såsom i himmelen så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo.

Präst: Ty Ditt är riket och makten och härligheten, Faderns och Sonens och Helige Andes, nu och alltid och i evigheters evighet.

Föreläsare: Amin.

Sluttroparion till hel. Johannes Chrysostomos

Ditt tals Ijuvlighet, lik en eldslåga, har upplyst jordens krets, har åt jorden förvärvat barmhärtighetens skatter och visat oss ödmjukhetens höghet. Du som undervisar genom dina ord, fader Johannes Chrysostomos, bed till Ordet, Kristus vår Gud, att Han må frälsa våra själar.
(Eller vid Basilios-liturgi)

Sluttroparion till hel. Basilios den Store

Ut över hela jorden gick din berömmelse, då den mottog ditt ord, genom vilket du undervisat i fromhet, förklarat tingens väsen och smyckat människornas seder. Konungsliga prästadöme, helige fader, bed till Kristus, vår Gud, att skänka oss stor barmhärtighet.
Ära vare Fadern och Sonen och Den Helige Ande.

Kontakion till hel. Johannes Chrysostomus.

Från himmelen mottog du gudomlig nåd och genom din muns tal undervisar du alla att tillbedja den ene Guden i Hans Treenighet. Saligaste, ärevördige Johannes Chrysostomos vi prisa dig, ty du är vår lärare, som för oss uppenbarar gudomliga hemligheter.
(Eller vid Basilios-liturgi)

Kontakion till Basilios den Store.

Du har framträtt som en Kyrkans oomkullrunkelige grundpelare, erbjudande alla människor det oförytterliga Riket och med Dina lärosatser framställande himmelrikets uppenbarelse, o ärevördige Basilios.

Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Herre, förbarma Dig. (12 gånger)

Ära vare Fadern och Sonen och Den Helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ärorikare än kerubim och utan jämförelse mer prisad än serafim, Du som utan att förtäras födde Gud, Ordet, Du som är Gudaföderska, vi prisa Dig!

I Herrens namn, Fader välsigna!

Vid påsk säges istället:

Kristus är uppstånden från de döda. Med Sin död Han döden nederlagt och dem som äro i gravarna liv har Han bragt. (3 gånger.)

Jesus, varande uppstånden från graven såsom Han förutsagt, har skänkt oss evigt liv och stor nåd.

Herre, förbarma Dig. ( 3 gånger.)

Fader, välsigna!

Präst: Må Kristus, vår sanne Gud, (som uppstod från det döda), genom förbönerna av Sin allrarenaste och mest tadelfria heliga Moder, de heliga, ärade och högtlovade Apostlarna, våra rättfärdiga och gudabärande fäder, [kyrkans helgon], de heliga, rättfärdiga Guds anfäder Joakim och Anna, [dagens helgon] vilkens / vilkas minne vi firar, och alla helgon -må Han förbarma Sig över oss och frälsa oss, ty Han är god och människoälskande.

Såsom hörnstenen för dem som förtrösta på Dig, må Du, o Herre, stadfästa Kyrkan, som Du har friköpt med Ditt dyrbara blod.

Kyrkan visar sig vara såsom en strålande himmel, som skiner ett vägledande ljus över dem som tror. Stående däri ropa vi högt: må Du själv stadfästa detta hus, o Herre.

Genom våra heliga fäders förböner, Herre Jesu Kriste vår Gud, förbarma Dig över oss.

Kör: Amin

ruРусский
azАзербайджанский
sqАлбанский
enАнглийский
arАрабский
hyАрмянский
afАфрикаанс
bgБолгарский
cyВаллийский
huВенгерский
viВьетнамский
elГреческий
kaГрузинский
daДатский
heИврит
idИндонезийский
esИспанский
isИсландский
gaИрландский
itИтальянский
kkКазахский
kiКикуйю
zhКитайский
koКорейский
kuКурдский
kyКыргызский
lvЛатышский
ltЛитовский
mkМакедонский
msМалайский
mtМальтийский
mnМонгольский
deНемецкий
nlНидерландский
noНорвежский
plПольский
ptПортугальский
roРумынский
cebСебуано
srСербский
skСловацкий
swСуахили
tlТагальский язык
tgТаджикский
thТайский
tyvТувинский
trТурецкий
urУрду
uzУзбекский
faФарси
fiФинский
frФранцузский
hiХинди
hrХорватский
csЧешский
sv
etЭстонский
jaЯпонский© Russian Orthodox Mission Society of st. Serapion Kozheozersky
write us