.

Russian Orthodox Mission Society of st. Serapion Kozheozersky

.
Русский
ru
Azərbaycan dili
az
Gjuha shqipe
sq
English
en
العربية
ar
հայերեն
hy
Afrikaans
af
Български език
bg
Cymraeg
cy
Magyar nyelv
hu
Việt ngữ
vi
Ελληνικά
el
ქართული ენა
ka
Dansk
da
עִבְרִית
he
Bahasa Indonesia
id
Español
es
Íslenska
is
Gaeilge
ga
italiano
it
Қазақша
kk
Gĩgĩkũyũ
ki
中文
zh
한국어, 조선말
ko
Κurdî
ku
Кыргыз тили
ky
lv
Lietuvių kalba
lt
Македонски
mk
Bahasa Melayu
ms
Malti
mt
Монгол хэл
mn
Deutsch
de
Nederlands
nl
Norsk
no
język polski
pl
Português
pt
Limba română
ro
Cebuano
ceb
Српски
sr
slovenčina
sk
kiswahili
sw
Tagalog
tl
Тоҷикӣ
tg
ภาษาไทย
th
Тыва дыл
tyv
Türkçe
tr
اردو
ur
Ўзбекча
uz
فارسی
fa
suomi
fi
Français
fr
हिन्दी
hi
Hrvatski jezik
hr
Český jazyk
cs
Svenska
sv
eesti keel
et
日本語
ja

Реквизиты для пожертвований:

41001409981867

Lūgšanas, kas lasāmas, gatavojoties Svētam Vakarēdienam

Dievgaldniekam jālasa vakarā pirms Svētā Vakarēdiena baudīšanas.

Kungs Jēzu Kristu, mūsu Dievs, mūsu svēto tēvu lūgšanu dēļ apžēlo mūs. Āmen.

Slava Tev, mūsu Dievs, slava Tev.

Debesu Ķēniņ, Iepriecinātāj, patiesības Gars, Kas visur esi un visu piepildi. Tu visa laba Saturētāj un dzīvības Devēj, nāc un mājo mūsos, un šķīstī mūs no visas nešķīstības un, Žēlīgais, atpestī mūsu dvēseles.

Svētais Dievs, Svētais Spēcīgais, Svētais Nemirstīgais, apžēlojies par mums. (3 reizes)

Slava Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam tagad un nemitīgi, un mūžu mūžos. Āmen.

Vissvētā Trijādība, apžēlojies par mums; Kungs, šķīstī mūs no grēkiem; Valdītāj, piedod mūsu noziegumus; Svētais, apmeklē un dziedini mūsu vājības Tava Vārda dēļ.

Kungs, apžēlojies. (3 reizes)

Slava Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam tagad un nemitīgi, un mūžu mūžos. Āmen.

Mūsu Tēvs debesīs. Svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava Valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā.

Kungs, apžēlojies (12 reizes).

Nāciet, paklanīsimies Ķēniņam, mūsu Dievam.
Nāciet, paklanīsimies un zemē metīsimies Kristum, Ķēniņam un mūsu Dievam.
Nāciet, paklanīsimies un zemē metīsimies Pašam Kristum, Ķēniņam un mūsu Dievam.

Un šos psalmus:

22. psalms.


Tas Kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Leknā vietā mani iemitināja, pie rāma ūdens mani vadīja. Manu dvēseli atgrieza, veda mani uz taisnības takas Sava vārda dēļ. Pat ja iešu nāves ēnas vidū, ļaunuma nebīšos, jo Tu esi ar mani, Tavs zizlis un spieķis, tie mani iepriecināja. Esi sagatavojis man mielastu manu apspiedēju priekšā, ar eļļu esi svaidījis manu galvu, un mani padzirdina Tavs visvarenais biķeris. Un Tava žēlastība mani pavadīs visās mana mūža dienās, lai es mājotu Kunga namā ilgas dienas.

23. psalms.


Kungam zeme un viss, kas to piepilda, pasaule un visi, kas tur dzīvo. Viņš uz jūrām to dibinājis un uz upēm to veidojis. Kas uzkāps Kunga kalnā, vai kas stāsies Viņa svētajā vietā? Kam tīras rokas un šķīsta sirds, kas paša dvēsli neiznieko un savam tuvākam liekulīgi nezvēr. Tas saņems svētību no Kunga un žēlastību no Dieva, Sava Pestītāja. Lūk, Kunga meklētāju cilts, kas meklē Jēkaba Dieva vaigu. Paceliet, vārti, savas palodas, un pacelieties, mūžīgie vārti, un ieies godības Ķēniņš. Kas ir šis godības Ķēniņš? Kungs stiprs un spēcīgs, Kungs spēcīgs karā. Paceliet, vārti, savas palodas, un pacelieties, mūžīgie vārti, un ieies godības Ķēniņš. Kas ir šis godības Ķēniņš? Spēku Kungs, Tas ir godības Ķēniņš.

115. psalms


Ticēju, tāpēc runāju: pats kļuvu ļoti pazemīgs. Es pat sacīju manā izmisumā: ikkatrs cilvēks ir melīgs. Kā atlīdzināšu Dievam par visu, ko man devis? Pieņemšu pestīšanas biķeri un piesaukšu Kunga vārdu. Pildīšu savus solījumus Kungam visu Viņa ļaužu priekšā. Viņa svēto nāve ir dārga Kunga acīs. Ak, Kungs, esmu Tavs kalps, esmu Tavs kalps un Tavas kalpones dēls: esi sarāvis manas važas. Tev upurēšu teikšanas upuri, un Kunga vārdu piesaukšu. Pildīšu savus solījumus Kungam visu Viņa ļaužu priekšā, Kunga nama pagalmos, tavā vidū, Jeruzāleme.

Slava Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam tagad un nemitīgi, un mūžu mūžos. Āmen.

Alleluja, alleluja, alleluja, slava Tev, Dievs. (Trīsreiz)

Tropāri, 8. balss


Kungs, mūsu dēļ no Jaunavas piedzimis un esi bezgala žēlīgs: neuzlūko manus noziegumus, šķīstī manu sirdi un dari to par Tavas Visšķīstās Miesas un Asins namu, un neatstum mani no Tava Vaiga.

Slava: Kā es, necienīgs, drīkstēšu dalību ņemt pie Taviem svētumiem. Ja es iedrošinātos pie Tevis pienākt līdz ar cienīgiem, tērps mani atmaskos, jo nav vakariņa tērps, un lūgdams izlūgšos sodu savai daudzgrēcīgai dvēselei. Šķīstī, Kungs, manas dvēseles nešķīstību un atpestī mani kā Cilvēkumīļotājs.

Tagad: Dievadzemdētāja, liels ir mans grēku pulks, pie Tevis, Šķīstā, tveros, pestīšanu lūgdams: apmeklē manu vājo dvēseli un lūdz Savu Dēlu un mūsu Dievu, lai piedod man, ko briesmīgu esmu darījis, Vienīgā Augstiteicamā.

Lielā gavēņa laikā:
Kad godājamie mācekļi vakariņā pēc mazgāšanas apgaismojās, tad bezdievīgais Jūda, naudas kāres pārņemts, aptumšojās un Tevi, taisno Soģi, netaisniem soģiem nodeva. Redzi, mantas kārīgais, vienu, kas mantas dēļ pakārās; bēdz dvēseles nesātības, kas iedrošinājās Mācītājam to darīt. Gods Tev, Kungs, kas visiem esi žēlīgs.

50. psalms

Apžēlo mani, Dievs, Savā lielā žēlastībā, un Savā lielā žēlsirdībā šķīstī mani no manas nelikumības. Jo vairāk mazgā mani no manas nelikumības, un no mana grēka šķīstī mani. Jo savas nelikumības es zinu, un mans grēks vienmēr ir manā priekšā. Tev vienam esmu grēkojis un ļaunu Tavā priekšā darījis, tāpēc būsi taisns Savos vārdos un uzvarēsi, kad Tu tiesāsi. Lūk, nelikumībās taču esmu ieņemts, un mana māte grēkos mani ir dzemdējusi. Jo, lūk, patiesību esi iemīlējis, Tavas gudrības nezināmo un noslēpumaino esi man atklājis. Apslacināsi mani ar īzapu, un šķīstīšos; mazgāsi mani, un kļūšu baltāks par sniegu. Dosi man dzirdēt prieku un līksmību, priecāsies pazemīgie kauli. Novērs Savu seju no maniem grēkiem, un šķīstī visas manas nelikumības. Radi manī, Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī taisnu garu. Neatstum mani no Savas sejas un neatņem no manis Tavu Svēto Garu. Dod man atkal Tavas pestīšanas prieku un stiprini mani ar Valdošo Garu. Mācīšu pārkāpējiem Tavus ceļus, un bezgodīgie Tev pievērsīsies. Glāb mani no asinīm, Dievs, manas pestīšanas Dievs, mana mēle līksmos par Tavu taisnību. Kungs, manu muti atdarīsi, un manas lūpas izteiks Tavu slavu. Ja vien Tu gribētu upuri, būtu gan devis, bet sadedzināmo nevēlies. Upuris Dievam ir satriekts gars, satriektu un pazemīgu sirdi Dievs nenicinās. Dari labu, Kungs, Ciānai Savā labvēlībā, un lai paceļas Jeruzālemes mūri. Tad būsi labvēlīgs taisnības upurim, paceļamam un sadedzināmam, tad liks teļus uz Tava altāra.

Un tūdaļ kanonu (2. balss).


1. dziesma.


Irmoss: Nāciet, ļaudis, dziedāsim dziesmu Kristum Dievam, Kas jūru pāršķīra un pārveda ļaudis, kurus izveda no Ēģiptes verdzības, jo Viņš ir parādījis Savu godību.

Pants: Radi manī, Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu.

Sirdsžēlīgais Kungs, lai Tava Svētā Miesa un godātās Asinis ir man mūžīgās dzīvības maize un dažādu vājību dziedināšana.

Pants: Neatstum mani no Savas Sejas un neatņem no manis Savu Svēto Garu.

Es nožēlojamais, nešķīsts kļuvis nepiedienīgiem darbiem, neesmu cienīgs baudīt Tavu Visšķīsto Miesu un Dievišķās Asinis, bet Tu, Kristu, dari mani cienīgu tos baudīt.

Pants: Vissvētā Dievadzemdētāja, glāb mūs.
Dievadzemdētājai: Augstiteicamā Dieva Līgava, Tu labā zeme, kas nearta esi izaudzējusi pasaulei pestīšanas vārpu: dari mani cienīgu, no tās ēdot, pestītam kļūt.

3. dziesma.


Irmoss: Uz ticības akmens mani stiprinādams, esi manu muti atdarījis pret maniem ienaidniekiem, jo mans gars priecājas dziedot: neviens nav svēts, tik mūsu Dievs, un neviens nav taisns, tik Tu, Kungs.

Kristu, dod man asaru lāses, kas nomazgā manas sirds nešķīstību, lai šķīstīts, ar labu sirdsapziņu ticībā un bijībā nāktu baudīt Tavas Dievišķās dāvanas.

Grēku atlaišanai lai ir man Tava Visšķīstā Miesa un Dievišķās Asinis, Cilvēkumīļotāj, savienošanai ar Svēto Garu, mūžīgai dzīvei, izsargāšanai no kaislībām un atsvabināšanai no bēdām.

Dievadzemdētājai: Dzīvības Maizes, Kas žēlastības dēļ nonāca no debesīm un pasaulei dod jaunu dzīvību, Vissvētais altāri, pagodini mani necienīgo, bijībā to baudīt un dzīvam būt.

4. dziesma.

Irmoss: No Jaunavas esi nācis, ne vidutājs, nedz Eņģelis, bet Pats, Kungs, miesā ietērpies un mani, cilvēku, visu esi glābis; tādēļ uz tevi saucu: slava Tavam spēkam, Kungs.

Visžēlīgais, Tu mūsu labad esi vēlējies iemiesoties un būt kā avs nokauts cilvēku grēku dēļ; tādēļ lūdzu Tevi, šķīstī arī mani no grēkiem.

Dziedini, Kungs, manas dvēseles vātis un iesvētī mani visu; un, Valdītāj, dari mani, nožēlojamo, cienīgu baudīt Tavu noslēpumu pilno Dievišķo Vakariņu.

Dievadzemdētājai: Valdniece, lūdz no Tavām miesām Dzimušo apžēlot arī mani, un pasargā mani, savu kalpu, šķīstu un nenoziedzīgu, lai es, garīgu pērli saņēmis, iesvētītos.

5. dziesma.

Irmoss: Gaismas Devēj un mūžu Radītāj Kungs, vadi mūs Tavu pavēļu gaismā, jo mēs nezinām cita dieva kā vien Tevi.

Lai notiek, Kristu, man, Tavam sliktajam kalpam, kā Tu iepriekš esi sacījis, un paliec manī, kā esi solījis; lūk, ēdu Tavu Dievišķīgo Miesu un dzeru Tavas Asinis.

Dieva Vārds un Dievs, Tavas Miesas kvēlojošā ogle lai ir man aptumšotajam apgaismošanai, un Tavas asinis manas sagānītās dvēseles šķīstīšanai.

Dievadzemdētājai: Marija, Dieva Māte, labās smaržas godājamais mājokli, Savām lūgšanām dari mani par izredzētu trauku, lai es dalību ņemtu Tava Dēla svētībās.

6. dziesma.

Irmoss: Grēku bezdibenī valstīdamies, piesaucu Tavas žēlsirdības neaptveramo bezdibeni, izved mani, Dievs, no bojāejas.

Pestītāj, iesvētī manu prātu, dvēseli, sirdi un miesu un dari mani cienīgu, Valdītāj, nesodīti nākt pie Taviem bijājamiem noslēpumiem.

Lai es novērstos no kaislībām un pieņemtos Tavā svētībā, un stiprinātos dzīvībā ar dalību Tavos svētajos noslēpumos, Kristu.

Dievadzemdētājai: Dievs, Dieva Svētais Vārds, iesvētī mani visu, kas tagad nāku pie Taviem Dievišķiem Noslēpumiem, Tavas svētās Mātes lūgšanu dēļ.

Kondaks, 2. balss.


Valdniek Kristu, neatzīsti mani par necienīgu tagad saņemt maizi, Tavu Miesu, un Tavas dievišķās Asinis un nožēlojamam saņemt Tavu bijājamo Noslēpumu daļu, lai nav man sodam, bet mūžīgai un nemirstīgai dzīvībai.

7. dziesma.

Irmoss: Gudrie bērni nepielūdza zelta tēlu, un paši iegāja liesmās un viņu dievus izsmēja, liesmās dziedāja; un eņģelis tos rasināja: jūsu mutes lūgšana jau uzklausīta.

Labumu avots, Kristu, dalība pie Taviem nemirstības noslēpumiem, lai ir man gaismai un dzīvībai, un bezkaislībai, un gādībai dievišķo tikumu sekmībā un vairošanā, lai godāju Tevi, Vienīgais Žēlīgais.

Ar trīsām, mīlestību un dievbijību tagad nāku, Cilvēkumīļotāj, pie Taviem Dievišķīgiem un nemirstīgiem Noslēpumiem, lai atbrīvotos no kaislībām un ienaidniekiem, un varmācības, un visādām bēdām, un dari mani cienīgu Tev dziedāt: slavēts esi, Kungs, mūsu Tēvu Dievs.

Dievadzemdētājai: Dievasvētītā, kas Kristu Pestītāju neizprotami dzemdējusi, lūdzu Tevi, Šķīstā, Tavs nešķīstais kalps, mani, kas tagad vēlos nākt pie visšķīstiem Noslēpumiem, šķīstī visu no miesas un gara apgānīšanās.

8. dziesma.

Irmoss: Dievu, kas pie ebreju jaunekļiem nokāpa degošā ceplī un liesmu pārvērta rasā, darbi teiciet kā Kungu un cildiniet mūžu mūžos.

Kristu Dievs, mans Pestītāj, dari cienīgu arī mani, izmisušu, tagad būt par dalībnieku pie Taviem debešķīgiem, bijājamiem un svētiem Noslēpumiem un Tava Dievišķa un noslēpumu pilnu vakariņa.

Pie Tavas žēlastības, Labais, tveros, bijībā saucu Tev: paliec manī, Pestītāj, kā esi sacījis, un es Tevī; lūk, paļaujoties uz Tavu žēlastību, baudu Tavu miesu un dzeru Tavas asinis.

Piedziedājums: Vissvētā Trijādība, mūsu Dievs, slava Tev.

Trijādībai: Trīsu, saņemdams uguni, lai neapdedzinātos kā vasks un kā zāle, cik bijājams šis noslēpums, cik liela Dieva sirdsžēlastība. Kā es, pīšļi un pelni, saņemu Dievišķās Miesas un Asiņu daļu un topu neiznīcīgs?

9. dziesma.


Irmoss: Bez iesākuma esošā Tēva Dēls, Dievs un Kungs, iemiesojies no Jaunavas, mums parādījies apgaismot aptumšotos un sapulcēt izklīdušos; tādēļ slavējamo Dievadzemdētāju augsti teicam.

Baudiet un redziet, Kristus ir Kungs: savulaik, mūsu kārtā būdams, vienreiz par mums Pats Sevi kā Upuri Savam Tēvam atnesa; un nemitīgi tiek upurēts, iesvētīdams tos, kuri Svēto Vakarēdienu bauda.

Valdniek, Tavus svētos Noslēpumus baudīdams, lai topu iesvētīts dvēselē un miesā, apskaidrots un atpestīts, lai esmu Tavs nams, ka Tu mājotu manī ar Tēvu un Svēto Garu, Daudz žēlīgais Labdarītāj.

Mans Pestītāj, kā uguns un gaisma lai ir man Tava Visgodājamā Miesa un Asinis, kas apdedzina grēcīgo būtību, sadedzina kaislību ērkšķus un visu mani apskaidro pielūgt Tavu Dievību.

Dievadzemdētājai: Dievs iemiesojies no Tavām, šķīstām asinīm, tāpēc visas ciltis Tevi teic, Valdniece, un garīgie pulki slavē, jo caur Tevi atklāti ieraudzīja visu Valdnieku, tērptu cilvēka dabā.

Patiesi pienākas svētīgu teikt Tevi, Dievadzemdētāju, Mūžam Svētīgo un Visšķīsto un mūsu Dieva Māti. Mēs augsti teicam Tevi, patieso Dievadzemdētāju, Kas esi cienījama augstāk par Ķerubiem, un slavējama daudz augstāk par Sēraviem, Kas jaunavībā Dievu Vārdu esi dzemdējusi.

Svētais Dievs, Svētais Spēcīgais, Svētais Nemirstīgais, apžēlojies par mums. (3 reizes)

Vissvētā Trijādība, apžēlojies par mums; Kungs, šķīstī mūs no grēkiem; Valdītāj, piedod mūsu noziegumus; Svētais, apmeklē un dziedini mūsu vājības Tava Vārda dēļ.

Kungs, apžēlojies. (3 reizes)

Slava Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam tagad un nemitīgi, un mūžu mūžos. Āmen.

Mūsu Tēvs debesīs. Svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava Valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā.

Dienas vai svētku tropārs. Svētdien - svētdienas balss tropārs. Ja nav, tad šos tropārus (6. balss):

Apžēlo mūs, Kungs, apžēlo mūs, jo mēs, grēcinieki, nekādas aizbildināšanas nezinādami, šo lūgšanu Tev, Valdītājam atnesam: apžēlo mūs.

Slava: Kungs, apžēlo mūs, jo mēs uz Tevi paļaujamies; nedusmojies uz mums bargi, nedz piemini mūsu pārkāpumus; bet arī tagad, žēlsirdīgais, uzlūko mūs un izglāb mūs no mūsu ienaidniekiem; jo Tu esi mūsu Dievs un mēs esam Tavi ļaudis, visi Tavu roku darbs un Tavu vārdu piesaucam.

Tagad: Augstiteicamā Dievadzemdētāja, atver mums žēlsirdības durvis, lai mēs uz Tevi cerēdami, neietu bojā, bet ar Tevi izglābtos no bēdām, jo Tu esi kristīgo ļaužu glābēja.

Kungs, apžēlojies. (40 reizes)

Un panti:


Cilvēk, ja gribi ēst Valdītāja Miesu, pieej bijībā, lai neapdedzinies, jo tā ir uguns.

Ja gribi savienoties ar Kristu, dzerdams Viņa Dievišķās Asinis, tad vispirms izlīgsti ar saviem apbēdinātājiem, tikai tad iedrošinies ēst noslēpumaino mielastu.

Pirms savienojies ar Valdītāja dzīvudarošās Miesas briesmīgo upuri, trīsās pielūdz Dievu šādi:

1. lūgšana. Sv. Vasilija Lielā.


Valdniek Kungs Jēzu Kristu, mūsu Dievs, dzīvības un nemirstības avots, visas redzamās un neredzamās radības Radītāj, bez iesākuma esošā Tēva no vienas būtības mūžam bez iesākuma esošais Dēls. Savā lielā žēlastībā pēdējās dienās ietērpies miesā, ļāvies Sevi Krustā sist un apglabāt par mums, nepateicīgiem un ļaunsirdīgiem, un Savām Asinīm atjaunoji mūsu grēka sagandēto dabu. Pieņem Pats, Nemirstīgais Ķēniņ, arī manu grēku nožēlu, pievērs man Savu ausi, un sadzirdi manus vārdus. Esmu grēkojis, Kungs, esmu grēkojis pret debesīm un pret Tevi, un neesmu cienīgs acis pacelt uz Tavas godības augstību: jo esmu sadusmojis Tavu labestību, pārkāpis Tavus baušļus un neesmu klausījis Tavām pavēlēm. Bet Tu, Kungs, lēnprātīgs, pacietīgs un visžēlīgs būdams, neesi mani ar maniem grēkiem pazudinājis, vienmēr gaidīdams manu atgriešanos. Cilvēkumīļotāj, Tu caur Savu pravieti esi sacījis: nevēlos grēcinieka nāvi, bet lai viņš atgriežas un dzīvo. Valdniek, Tu negribi pazudināt kādu Tavu radību, nedz vēlies cilvēku bojāeju, bet gribi, lai visi izglābtos un nonāktu pie patiesības izpratnes. Lai es gan neesmu ne debess, nedz zemes, nedz šīs laicīgās dzīves cienīgs, visu sevi esmu pakļāvis grēkam un baudkārei paverdzinājis, un Tavu tēlu apgānījis; bet Tavs radījums būdams, nožēlojamais, nezaudēju cerību uz pestīšanu un nāku, nešaubīgi paļaudamies uz Tavu bezgala lielo sirdsžēlastību. Pieņem arī mani, Cilvēkumīļotāj Kungs, kā grēcinieci, kā ļaundari, kā muitnieku un pazudušo dēlu, un noņem manu smago grēku nastu, jo Tu pasaules grēku esi ņēmis, cilvēku vājības dziedinājis, norūpējušos un apgrūtinātos pie Sevis aicinājis un mierinājis, neesi nācis aicināt taisnos, bet grēciniekus uz nožēlu. Un šķīstī mani no visas miesas un gara nešķīstības, un māci mani veikt svētumu Tavā bijībā: lai es ar tīru sirdsapziņu, saņemdams Tavu svētumu daļu, savienojos ar Tavu Svēto Miesu un Asinīm, un lai Tu manī dzīvo un paliec ar Tēvu un Tavu Svēto Garu. Patiesi, Kungs Jēzu Kristu, mans Dievs, lai dalība pie Taviem visšķīstiem un dzīvudarošiem Noslēpumiem man nav par sodu, lai nekļūstu dvēselē un miesā vājš, necienīgi tos uzņemdams, bet dod man līdz pat manai pēdējai dvašai nesodīti saņemt Tavu svētumu daļu, lai savienotos ar Svēto Garu, sagatavotos mūžīgai dzīvei un saņemtu labu atbildi briesmīgās tiesas priekšā: lai arī es ar visiem Taviem izredzētajiem kļūstu Tavu neiznīcīgo labumu dalībnieks, kurus, Kungs, esi sagatavojis Tevi mīlošiem, un viņos Tu esi augsti godājams mūžīgi. Āmen.

2. lūgšana. Sv. Jāņa Zeltamutes


Kungs, mans Dievs, zinu, ka neesmu cienīgs, nedz tā vērts, ka nāksi manas dvēseles namā, jo tas viss ir tukšs un sakritis, un neatradīsi manī cienīgas vietas, kur galvu nolikt: bet kā mūsu dēļ esi no augstumiem pazemojies, tā arī tagad pazemojies līdz manai pazemībai; kā uzņēmies alā un bezvalodīgo silē gulēt, tāpat ienāc dusēt arī manas neprātīgās dvēseles silē un manā sagānītā miesā. Un kā neesi liedzies ieiet un vakariņot ar grēciniekiem spitālīgā Sīmaņa namā, tā lai Tev labpatīk ieiet arī manas pazemīgās, spitālīgās un grēcīgās dvēseles namā. Kā neesi atstūmis man līdzīgo netikli un grēcinieci, kas pie Tevis nāca un Tev pieskārās, tā arī esi žēlsirdīgs man, grēciniekam, kas pie Tevis nāku un Tev pieskaros; un kā nenovērsies no viņas nešķīstām un sagānītām, Tevi skūpstošām lūpām, tā nenovērsies arī no manām vēl vairāk par tās sagānītām un vēl nešķīstākām lūpām, nedz manas riebīgās un nešķīstās mutes, un manas nešķīstās un netīrās valodas. Bet lai Tavas Visšķīstās Miesas un dārgās Asins ogle mani svētī un apgaismo, dziedina manu pazemīgo dvēseli un miesu, atvieglina manu smago grēka nastu, pasargā mani no ikkatra velna darba, aizdzen un aizliedz manus grēcīgos un ļaunos ieradumus, nonāvē kaislības, palīdz pildīt Tavus baušļus, vairo Tavu Dievišķo žēlastību un piešķir Tavu Valstību. Jo es nāku pie Tevis, Kristu Dievs, nevis nievādams, bet iedrošinājies paļauties uz Tavu neizsakāmo labestību, lai par tālu neaizklīstu no Tevis, un lai mani nesagrābj garīgais vilks. Tādēļ es lūdzu Tevi: jo vienīgais esi Svēts, Valdniek, iesvētī manu dvēseli un miesu, prātu, sirdi un iekšieni, un visu mani atjauno; un iesakņo manos locekļos Tevis bijāšanu, un dari man neatņemamu Tavu svētību; esi mans palīgs un aizstāvis; vadi mierā manu dzīvi. Dari mani cienīgu stāvēt ar Taviem svētajiem pie Tavas labās rokas ar Tavas Visšķīstās Mātes, Tavu bezmiesīgo kalpu un visšķīsto spēku, un visu kopš mūžiem Tavu gribu pildījušo svēto lūgšanām un lūgumiem. Āmen.

3. lūgšana. Sv. Simeona Metafrasta.


Vienīgais šķīstais un neiznīcīgais Kungs, neizteicamās cilvēkumīlošās žēlastības dēļ esi pieņēmis visu mūsu jaukto dabu no Tevi pārdabiski Dzemdējušās šķīstām un jaunavīgām asinīm, ar Dievišķā Gara nonākšanu un ar mūžam esošā Tēva labo prātu. Jēzu Kristu, Dieva gudrība, miers un spēks, ar Savu iemiesošanos esi uzņēmis dzīvudarošas un pestījošas ciešanas, krustu, naglas, šķēpu un nāvi, nonāvē manas dvēseli pazudinošās miesas kaislības. Ar Tavu apbedīšanu sagūstījis elles valstības, ar labām domām apbedī manus ļaunus nodomus un izposti viltības garus. Ar Tavu trešā dienā dzīvudarošo augšāmcelšanos esi uzcēlis kritušo ciltstēvu, pacel mani, grēkos pakritušu, parādot man nožēlas paraugus. Ar Tavu augstigodājamo pacelšanos debesīs dievišķoji pieņemto miesu un to pagodināji sēdēt pie Tēva labās rokas, dari mani cienīgu ar Tavu Svēto Noslēpumu saņemšanu mantot vietu atpestāmo labajā daļā. Ar Tava Iepriecinātāja Gara nonākšanu Savus iesvētītos mācekļus padarījis par goda traukiem, padari arī mani par Tā nonākšanas vietu. Vēlēdamies atkal nākt taisni tiesāt pasauli, dāvā arī man žēlastību līdz ar visiem Taviem svētajiem sagaidīt uz padebešiem Tevi, manu Soģi un Radītāju, lai bezgalīgi slavēju un teicu Tevi ar Tavu bez iesākuma esošo Tēvu un Tavu Vissvēto un labo, un dzīvudarošo Garu tagad un nemitīgi, un mūžu mūžos. Āmen.

4. lūgšana. Sv. Simeona Metafrasta.


It kā stāvot Tavas bijājamās un taisnās Tiesas priekšā, Kristu Dievs, un saņemdams nosodījumu, un atbildēdams par maniem ļaunajiem darbiem, tā arī šodien, pirms vēl nav pienākusi mana soda diena, stāvot pie Tava svētā upurgalda, Tevis un Tavu bijājamo un svēto Eņģeļu priekšā, savas sirdsapziņas nomākts, nesu savus ļaunos darbus, atklājot tos un apsūdzot. Kungs, redzi manu pazemību un atlaid visus manus grēkus, lūk, manu nelikumību ir sakrājies vairāk nekā matu uz manas galvas. Kādu gan ļaunumu neesmu darījis; kādu grēku neesmu pastrādājis, kādu ļaunumu neesmu iztēlojies savā dvēselē! Jau pat darbos esmu noziedzies: netiklībā, laulības pārkāpšanā, lepnībā, ar dižošanos, pārmetumiem, tukšvārdību, nepiedienīgu smiešanos, apdzeršanos, nesātību, pārēšanos, naidu, skaudību, naudas kāri, mantkāri, augļošanu, patmīlību, godkāri, piesavināšanos, netaisnību, ļaunu ieguvumu, greizsirdību, apmelošanu, nelikumību - ikkatru savu jutekli un locekli esmu apgānījis, sabojājis, izvirtušu padarījis, visādi kalpojis sātanam. Un zinu, Kungs, ka mani noziegumi pārsniedz manu galvu, bet Tava žēlastība ir bezgalīga, un Tava labsirdīgā lēnība ir neizteicama, un nav tāda grēka, kurš būtu pārspējis Tavu cilvēkumīlestību. Tādēļ, visbrīnišķais Ķēniņ un labsirdīgais Kungs, brīnišķi atklāj man, grēciniekam, Tavu žēlastību, parādi Savas labestības spēku un atklāj Tavas sirdsžēlastības stiprumu, un pieņem mani, atgriezušos grēcinieku. Pieņem mani, kā esi pieņēmis pazudušo dēlu, ļaundari un grēcinieci. Pieņem mani, kas Tavā priekšā pārmērīgi esmu sagrēkojis vārdos un darbos, ar nepiedienīgu iekāri un neprātīgām iedomām. Un kā esi pieņēmis vienpadsmitā stundā atnākušos un neko derīgu neizdarījušus: tā pieņem arī mani, grēcīgo: jo daudz esmu grēkojis un sagānījies, un apbēdinājis Tavu Svēto Garu, un sarūgtinājis Tavu cilvēkumīlošo sirdi darbiem, vārdiem un domām, naktī un dienā, atklāti un slepus, gribēdams vai negribēdams. Es zinu, ka atklāsi manus grēkus manā priekšā tādus, kādus es tos esmu padarījis, un prasīsi no manis atbildi par visu, ko apzinādamies nepiedodami esmu sagrēkojis. Bet, ak, Kungs, neatmasko mani Tavā taisnajā tiesā, nedz Tavā lielā dusmībā un nepārmāci mani Savā bardzībā: apžēlojies par mani Kungs, jo esmu ne tikai nevarīgs, bet arī Tavs radījums. Tu tiešām, Kungs, esi manī nostiprinājis Tevis bijību, bet es esmu Tavā priekšā ļaunu darījis. Tev vienam esmu grēkojis: tomēr lūdzu Tevi, neej tiesā ar Savu kalpu. Bet ja, Kungs, noziegumus uzlūkosi, Kungs, kurš pastāvēs? Bet es esmu grēka dzelme un neesmu cienīgs, nedz spējīgs pacelt savas acis un redzēt debesu augstumu manu daudzo grēku dēļ, kuriem skaita nav: visāda ļaundarība un ļauna viltība, un sātaniskie ļaunie nodomi, un sagandētība, un nakts apgānīšanās, roku netiklība, ļaunatminība, iekāres uzbudināšana un citas neskaitāmas kaislības nav manī izsīkušas. Kādiem grēkiem gan neesmu sagandējies, kādiem gan ļaunumiem neesmu apsēsts? Ikkatru grēku esmu darījis, ikvienu nešķīstību ielicis savā dvēselē, nederīgs bijis Tev, manam Dievam, un cilvēkiem. Kas piecels mani, šādos ļaunos un tik daudzos grēkos kritušo? Kungs, mans Dievs, uz Tevi paļaujos: ja man ir cerība uz pestīšanu, ja Tava cilvēkmīlestība uzveic manu grēku daudzumu, esi mans Pestītājs, un Tavas dāsnās žēlsirdības dēļ atvieglo, atlaid, piedod man visu, ko Tev esmu grēkojis, jo daudziem ļaunumiem piepildījusies mana dvēsele, un manī nav pestīšanas cerības. Apžēlo mani, Dievs, Savā lielā žēlsirdībā un neatmaksā man pēc manis padarītā, un nenosodi mani pēc maniem darbiem, bet atgriez, aizstāvi, izglāb manu dvēseli no līdz ar viņu pieaugošajiem ļaunumiem un negantību uzņemšanas. Atpestī mani Tavas žēlastības dēļ: lai tur, kur vairojies grēks, pārbagāti pieaug Tavas labās dāvanas: un cildināšu, un slavēšu Tevi vienmēr, visās manas dzīvības dienās. Jo Tu esi grēku nožēlotāju Dievs un grēkojošo Pestītājs, un Tevi godinām ar Tavu Bez Iesākuma Esošo Tēvu, un Tavu Vissvēto un Labo, un Dzīvudarošo Garu tagad un nemitīgi, un mūžu mūžos, āmen.

5. lūgšana. Svētā Jāņa Damaskieša.


Valdītāj Kungs Jēzu Kristu, mūsu Dievs, kam vienam ir vara cilvēkiem grēkus atlaist; neņem vērā, kā labais un cilvēku mīļotājs Dievs, visas manas apgrēkošanās, ko apzināti vai neapzināti esmu darījis, un dari mani cienīgu nesodīti saņemt Tavu Dievišķo, augstigodājamo, visšķīsto un dzīvudarošo Noslēpumu daļu, ne smagumam, ne mokām, ne grēku vairošanai, bet šķīstīšanai un iesvētīšanai, un nākošās dzīvības un valstības apsolījumam, patvērumam un palīdzībai, un ienaidnieku uzveikšanai, un manu daudzo grēku iznīdēšanai. Jo Tu esi žēlastības, dāsnuma un cilvēkumīlestības Dievs, un Tevi godinām ar Tēvu un Svēto Garu tagad un nemitīgi, un mūžu mūžos. Āmen.

6. lūgšana. Sv. Vasilija Lielā.


Kungs, zinu, ka necienīgi saņemu Tavas Visšķīstās Miesas un godājamās Asins daļu, un esmu vainīgs, neapzinādamies ēdot un dzerot sev par sodu, Tevis, mana Kristus un Dieva, Miesu un Asinis. Bet iedrošinādamies paļauties uz Tavu žēlastību, nāku pie Tevis, kas esi sacījis: kas ēd Manu Miesu un dzer Manas Asinis, tas paliek Manī un Es viņā. Bet, Kungs, esi žēlsirdīgs un neatmasko mani grēcinieku, bet dari ar mani pēc Tavas žēlastības. Un lai šie svētumi ir man dziedināšanai un šķīstīšanai, un apgaismošanai, un pasargāšanai, un pestīšanai, un dvēseles un miesas iesvētīšanai, lai atvaira visādas sapņošanas, un ļaunas rīcības, un sātana darbošanās, kas manos locekļos garīgi darbojas; lai ir uzdrošināšanai un mīlestībai uz Tevi, dzīves izlabošanai un stiprināšanai, pieaugšanai labos tikumos un pilnībā, baušļu izpildīšanai, sadraudzībai ar Svēto Garu, sagatavošanai mūžīgajai dzīvošanai, labvēlīgai atbildei Tavas Briesmīgās Tiesas priekšā, ne par sodu vai nosodījumu.

7. lūgšana. Sv. Simeona Jaunā Teologa.


Mans Kristu, pieņem lūgšanu no nešķīstām lūpām, no neķītras sirds, no netīras mēles, no sagānītas dvēseles un nenicini ne manas runas, ne vārdus, ne pārdrošību. Mans Kristu, ļauj man droši izteikt, ko vēlos, labāk gan māci man, ko man pienākas darīt un runāt: esmu apgrēkojies vairāk par grēcinieci, kura uzzinājusi, kur Tu mājo, nopirkusi mirres, atnāca un uzdrošinājās svaidīt Tavas, mana Dieva, Valdnieka un Kristus kājas. Kā šo sirsnīgi atnākušo neatstūmi, tā lai Tev, Vārds, neesmu pretīgs arī es, bet dod man Tavas kājas gan apskaut, gan skūpstīt un asaru straumēm kā dārgām mirrēm droši svaidīt. Mazgā mani ar manām asarām, šķīstī mani ar tām, Vārds. Atlaid arī manus grēkus un dāvā man piedošanu. Zini ļaunumu daudzumu, zini arī manas vātis un redzi manas brūces, bet arī zini ticību un redzi labo gribu, un dzirdi nopūtas. Tev, mans Dievs, mans Radītāj un Pestītāj, nav apslēpta ne asaru lāse, nedz kāda lāses daļa. Tavas acis redzēja manu vēl neizdarīto, Tavā grāmatā Tev ir ierakstīts vēl nepadarītais. Redzi manu pazemību, redzi manas lielās grūtības un piedod visus manus grēkus, visu Dievs: lai ar šķīstu sirdi, bijības pārņemtām domām un satriektu dvēseli saņemtu Tavu vissvēto un visšķīsto Noslēpumu daļu, kas atdzīvina un dievišķo ikvienu, kas ēd un dzer ar šķīstu sirdi. Jo Tu, mans Valdniek, esi teicis: katrs, kas Manu Miesu ēd un Manas Asinis dzer, tas patiesi paliek Manī, un arī Es esmu viņā. Patiess ir ikviens mana Valdnieka un Dieva vārds: saņemot dievišķo un ar Dievu savienojošo labo Dāvanu daļu, vairs neesmu viens, bet gan kopā ar Tevi, mans Kristu, Kas pasauli apskaidro ar Trīssaules gaismu. Lai tad nepalieku viens bez Tevis, Dzīvības Devēja, manas dvašas, manas dzīvības, mana prieka un pasaules pestīšanas. Tādēļ pie Tevis esmu nācis, kā redzi, ar asarām un satriektu dvēseli, un lūdzu, lai es saņemtu manu grēku piedošanu, lai bez nosodījuma saņemtu Tavu Dzīvudarošo un Šķīsto Noslēpumu daļu, lai Tu, kā esi sacījis, paliktu ar mani, trīskārt nožēlojamo grēcinieku, lai kārdinātājs, atradis mani bez Tavas žēlastības, nesatver mani ar viltu un savaldzinājis nenovērš no Taviem dievišķajiem vārdiem. Tādēļ metos pie Tavām kājām un sirsnīgi uz Tevi saucu: žēlsirdīgais, pieņem mani pazudušu un nešķīstu, tāpat kā esi pieņēmis pazudušo dēlu un pie Tevis atnākušo grēcinieci. Tagad pie Tevis nākdams ar satriektu sirdi, zinu Pestītāj, ka neviens cits nav Tev tā grēkojis kā es, nedz darījis darbus, kādus esmu veicis. Bet arī to zinu, ka ne grēku lielums, nedz to daudzums nepārspēj mana Dieva lielo pacietību un bezgalīgo cilvēkumīlestību; bet līdzcietības žēlastībā tos, kas sirsnīgi grēkus nožēlo, gan šķīstī, gan apgaismo, gan dari par gaismas bērniem, pilnībā darot par Tavas Dievības dalībniekiem, un par brīnumu gan Eņģeļiem, gan cilvēku prātam, daudzkārt ar viņiem runā kā ar patiesiem Taviem draugiem. Tas mani iedrošina, tas mani ceļ spārnos, mans Kristu. Un iedrošinādamies Tavās mums bagātīgi pasniegtās labdarībās, ar prieku un trīsām saņemu uguni, zāle būdams, un neparasts brīnums: slacināts nesadegu, kā citkārt ērkšķu krūms dega un nesadega. Tagad ar pateicīgām domām, pateicīgu sirdi, pateicīgiem manas dvēseles un miesas locekļiem, klanos un cildinu, un slavinu Tevi, mans Dievs, jo esi slavēts tagad un mūžos.

8. lūgšana. Sv. Jāņa Zeltamutes.


Dievs, atvieglo, atlaid, piedod man manus grēkus, ko pret Tevi esmu grēkojis vai vārdiem, vai darbiem, vai domām, gribēdams vai negribēdams, apzināti vai neapzināti, visu man piedod, kā Labs un Cilvēkumīļotājs: un Tavas Visšķīstās Mātes, Tavu garīgo kalpotāju un svēto spēku, un visu kopš mūžības Tavu prātu darījušo svēto lūgšanu dēļ, dāvā man nesodīti saņemt Tavu svēto un visšķīsto Miesu un godājamās Asinis dvēseles un miesas dziedināšanai un manu ļauno domu šķīstīšanai. Jo Tava ir valstība, spēks un gods ar Tēvu un Svēto Garu tagad un nemitīgi, un mūžu mūžos. Āmen.

9. lūgšana. Tā paša svētā.


Valdniek Kungs, neesmu cienīgs, ka ienāksi manas dvēseles pajumtē, bet Tu, Cilvēkumīļotājs būdams, vēlies manī mājot, tādēļ iedrošinādamies pienāku. Pavēli, lai atveru durvis, kuras Tu Pats esi radījis, un ienāksi cilvēkumīlestībā, ienāksi un apgaismosi manu aptumšoto prātu. Ticu, ka to izdarīsi: neesi pat atraidījis grēcinieci, kas pie Tevis pienāca ar asarām, nedz atstūmis muitnieku, kas nožēloja savus grēkus, nedz atraidījis ļaundari, kas atzina Tavu Valstību; nedz atgriezušos vajātāju atstāji tādu, kāds bija; bet visus grēku nožēlā pie Tevis nākušos esi uzņēmis Tavu draugu pulkā, Vienīgais slavējamais vienmēr, tagad un nebeidzamos mūžos. Āmen.

10. lūgšana. Tā paša svētā.


Kungs Jēzu Kristu, mans Dievs, atvieglo, atlaid, šķīstī un piedod man, Tavam grēcīgam un izvirtušam, un necienīgam kalpam visus manus grēkus, apgrēkošanās un grēkā krišanas, ko no savas jaunības līdz pat šai dienai un stundai pret Tevi esmu grēkojis apzināti vai neapzināti, vārdiem vai darbiem, nodomos, domās, iecerēs un visās savās jūtās, un bez sēklas Tevi dzemdējušās Mātes, Visšķīstās un Mūžamjaunavas Marijas, manas vienīgās drošās cerības, aizstāves un glābējas lūgšanu dēļ dari mani cienīgu nesodīti saņemt Tavu visšķīsto, nemirstīgo, dzīvudarošo un bijājamo Noslēpumu daļu grēku piedošanai un mūžīgai dzīvei, dvēseles un miesas iesvētīšanai un apskaidrošanai, stiprumam, dziedināšanai un veselībai, manu ļauno nodomu un domu, un pasākumu, un tumšo un ļauno garu uzsūtīto nakts sapņošanu izjaukšanai un pilnīgai pazudināšanai. Jo Tava ir valstība un spēks, un slava, un gods, un pielūgšana ar Tēvu un Tavu Svēto Garu tagad un nemitīgi, un mūžu mūžos. Āmen.

11. lūgšana. Svētā Jāņa Damaskieša.


Stāvu Tava dievnama durvju priekšā un neatkāpjos no ļaunām domām; bet Tu, Kristu Dievs, esi muitnieku attaisnojis un Kanaanieti apžēlojis, un ļaundarim paradīzes vārtus atvēris, atver man Tavas cilvēkumīlestības dziļumu un pieņem mani, kas pie Tevis nāku un Tev pieskaros, kā pieņēmi grēcinieci un asinssērdzīgo: viena, Tavu drēbju malu aizskārusi, uzreiz saņēma dziedināšanu, otra, Tavas visšķīstās kājas apkampusi, saņēma grēku piedošanu. Lai netieku apdedzināts arī es, nožēlojamais, iedrošinādamies saņemt visu Tavu Miesu; bet pieņem mani tāpat kā viņas un apskaidro manas dvēseles jūtas, sadedzinādams manas grēka vainas, bez sēklas Tevi Dzemdējušās un debess spēku lūgšanu dēļ, jo Tu esi slavējams mūžu mūžos. Āmen.

12. lūgšana. Svētā Jāņa Zeltamutes.


Ticu, Kungs, un apliecinu, ka Tu patiesi esi Kristus, Dzīvā Dieva Dēls, kas pasaulē nācis glābt grēciniekus, no kuriem pirmais esmu es. Vēl ticu, ka šī ir pati Tava Visšķīstā Miesa un šīs ir pašas Tavas cienījamās Asinis; tādēļ es Tevi lūdzu: apžēlojies par mani un piedod man manus tīšos un netīšos grēkus, ko esmu darījis darbiem, vārdiem un domām, apzināti un neapzināti, un dari cienīgu mani nesodīti dalību ņemt pie Taviem visšķīstiem Noslēpumiem grēku piedošanai un mūžīgu dzīvošanai. Āmen.

Pie svētā Mielasta klāt iedams, saki sevī šos Metafrasta pantus:

Lūk, nāku pie dievišķā vakarēdiena.
Radītāj, neapdedzini mani, to baudot:
Jo esi uguns, kas necienīgos sadedzina.
Bet šķīstī mani no visas nešķīstības.


Pēc tam saki:


Dieva Dēls, pieņem mani šodien par dalības ņēmēju pie Tava Noslēpumu pilna Vakariņa, jo Taviem ienaidniekiem neizteikšu noslēpumu, nedz Tevi skūpstīšu kā Jūda, bet kā ļaundaris Tevi apliecinu, Kungs, piemini mani Savā Valstībā.

Un tad atkal šos pantus:


Izbīsties, cilvēk, dievišķojošās Asinis redzēdams:
Jo Tā ir uguns, kas necienīgos sadedzina.
Dievišķā Miesa gan dievišķo mani, gan paēdina.
Dievišķo garu, un brīnumaini paēdina prātu.

Arī tropārus:


Kristu, ar mīlestību mani esi iepriecinājis un ar Tavu dievišķo gādību mani pārveidojis, bet ar garīgo uguni sadedzini manus grēkus, un dod man pildīties ar līksmi Tevī, lai gavilēdams cildinu, Labais, divas Tavas atnākšanas.

Kā necienīgais, ieiešu Tavu Svētumu gaismā? Ja uzdrīkstēšos līdzi pilī ieiet, apģērbs mani atmasko; jo tas nav kāzu tērps, un Eņģeļi mani sasies un izmetīs. Kungs, šķīstī manas dvēseles nešķīstību un kā Cilvēkumīļotājs atpestī mani.

Un tad lūgšanu:


Cilvēkumīļotāj Valdniek, Kungs Jēzu Kristu, mans Dievs, lai šie Svētumi nav man par sodu manas necienības dēļ, bet lai šķīstī un svētī manu dvēseli un miesu, un lai ir nākamās dzīvošanas un valstības ķīlai. Mans labums ir pie Dieva turēties un savu pestīšanas cerību likt uz Kungu.

Un atkal:


Dieva Dēls, pieņem mani šodien par dalības ņēmēju pie Tava Noslēpumu pilna Vakariņa, jo Taviem ienaidniekiem neizteikšu noslēpumu, nedz Tevi skūpstīšu kā Jūda, bet kā ļaundaris Tevi apliecinu, Kungs, piemini mani Savā Valstībā.

ruРусский
azАзербайджанский
sqАлбанский
enАнглийский
arАрабский
hyАрмянский
afАфрикаанс
bgБолгарский
cyВаллийский
huВенгерский
viВьетнамский
elГреческий
kaГрузинский
daДатский
heИврит
idИндонезийский
esИспанский
isИсландский
gaИрландский
itИтальянский
kkКазахский
kiКикуйю
zhКитайский
koКорейский
kuКурдский
kyКыргызский
lv
ltЛитовский
mkМакедонский
msМалайский
mtМальтийский
mnМонгольский
deНемецкий
nlНидерландский
noНорвежский
plПольский
ptПортугальский
roРумынский
cebСебуано
srСербский
skСловацкий
swСуахили
tlТагальский язык
tgТаджикский
thТайский
tyvТувинский
trТурецкий
urУрду
uzУзбекский
faФарси
fiФинский
frФранцузский
hiХинди
hrХорватский
csЧешский
svШведский
etЭстонский
jaЯпонский© Russian Orthodox Mission Society of st. Serapion Kozheozersky
write us