.

Russian Orthodox Mission Society of st. Serapion Kozheozersky

.
Русский
ru
Azərbaycan dili
az
Gjuha shqipe
sq
English
en
العربية
ar
հայերեն
hy
Afrikaans
af
Български език
bg
Cymraeg
cy
Magyar nyelv
hu
Việt ngữ
vi
Ελληνικά
el
ქართული ენა
ka
Dansk
da
עִבְרִית
he
Bahasa Indonesia
id
Español
es
Íslenska
is
Gaeilge
ga
italiano
it
Қазақша
kk
Gĩgĩkũyũ
ki
中文
zh
한국어, 조선말
ko
Κurdî
ku
Кыргыз тили
ky
Latviešu
lv
Lietuvių kalba
lt
Македонски
mk
Bahasa Melayu
ms
Malti
mt
Монгол хэл
mn
Deutsch
de
Nederlands
nl
no
język polski
pl
Português
pt
Limba română
ro
Cebuano
ceb
Српски
sr
slovenčina
sk
kiswahili
sw
Tagalog
tl
Тоҷикӣ
tg
ภาษาไทย
th
Тыва дыл
tyv
Türkçe
tr
اردو
ur
Ўзбекча
uz
فارسی
fa
suomi
fi
Français
fr
हिन्दी
hi
Hrvatski jezik
hr
Český jazyk
cs
Svenska
sv
eesti keel
et
日本語
ja

Реквизиты для пожертвований:

41001409981867

AFTENBØNNENE


Herre Jesus Kristus, Guds Sønn, hør Din allrene Moders og alle de helliges forbønner og miskunn Deg over oss. Amen.

Ære være Deg, vår Gud, ære være Deg.

Himmelske Konge og Hjelper, Sannhetens Ånd som er alle steder og som oppfyller alt, den gode Skatt og livets Giver, kom og ta bolig i oss, og rens oss fra alt ondt og frels, Du Gode, våre sjeler.

Hellig Gud, Hellige Sterke, Hellige Udødelige, forbarm Deg over oss. (Tre ganger)

Allhellige Treenighet, forbarm Deg over oss. Herre, rens oss fra våre synder. Hersker, forlat oss våre misgjernin­ger. Hellige, kom og helbred våre skrø­peligheter for Ditt Navns skyld.

Herre, forbarm Deg. (Tre ganger)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
nå og alltid og i all evighet. Amen.

Fader vår, Du som er i himlene, helliget vorde Ditt navn, komme Ditt rike, skje Din vilje, som i him­melen, så óg på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi óg forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde.

Troparer


Forbarm Deg over oss, Herre, forbarm Deg over oss, for vi har ikke noe å forsvare oss med; vi syndere kan kun be denne bønn til Deg, vår Her­sker: Forbarm Deg over oss.

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden.

Herre, forbarm Deg over oss, for til Deg setter vi vårt håp. Vær ikke sint på oss, og tenk ikke på våre misgjer­ninger, men se også nå ned til oss i Din miskunn, og frels oss fra våre fiender, for Du er vår Gud og vi er Ditt folk, alle er vi verk av Dine hender, og Ditt Navn påkaller vi.

Nå og alltid og i all evighet. Amen!

Åpne barmhjertighetens port for oss, velsignede Gudfø­derske, så vi som håper på deg, ikke går fortapt, men blir reddet av deg gjennom alle livets omveltninger, for du er de kristnes redning.

Herre, forbarm Deg. (Tolv ganger)

Bønn av hl. Makarios den store


Evige Gud og Herre over all skapning, Du som har latt meg få leve til denne stund, forlat meg de synder jeg har begått i dag i gjerning, ord og tanke, og rens, o Herre, min arme sjel for alt urent på kropp og ånd. Gi meg, Herre, en fredfull søvn natten igjennom, slik at jeg atter kan stå opp og være Ditt allhellige navn til behag alle mitt livs dager, og kunne overvin­ne de legemlige og åndelige fiender som angriper meg. Og befri meg, o Herre, fra forfengelige tanker som besudler meg, og fra onde begjær. For riket er Ditt, og makten og herlighe­ten: Fader og Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og i all evighet. Amen.

Bønn av hl. Antiokos


Allhersker, Faderens Ord, Du som er fullkommen, Jesus Kristus, vik aldri fra meg, men bli alltid boende i meg, for Din store miskunns skyld. O Jesus, Du gode Hyrde for Dine får, utsett meg ikke for slangens opprørske angrep, og la meg ikke bli offer for Satans ønske, for innen i meg finnes det ondes frø. Men Du lovpriste Herre Gud og Konge Jesus Kristus, bevar meg i søvnen med Ditt evig klare lys, Din Hellige Ånd som også opplyste Dine disipler. Gi, o Herre, også meg, Din uverdige tjener, Din frelse på mitt leie, og opplys mitt sinn med lyset fra forståelsen av Ditt Evangelium, min sjel med kjærligheten til Ditt Kors, hjertet med Ditt rene Ord og min kropp med Din frelsende lidelse. Bevar min tanke ved Din ydmykhet og vekk meg opp i behagelig tid til å lovprise Deg. For Du er høylovet med Din evige Fader og Din allhellige Ånd i evighet. Amen.

Herre, vår Gud, forlat meg i Din barmhjertighet og kjærlighet de synder jeg har begått i dag i ord, i gjerning og i tanke. Gi meg en fredelig og rolig søvn, send meg Din skytsengel for å bevare og beskytte meg mot alt ondt, for Du er vår kropps og vår sjels beskytter, og Deg oppsender vi ære: Fader og Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og i all evighet. Amen!

Bønner av hl. Johannes Krysostomos


Herre, nekt meg ikke Dine himmelske gaver. Herre, frels meg fra den evige pine. Herre, tilgi meg alt jeg har syndet med forstanden eller tanken, i ord eller i gjerning. Herre, frels meg fra all dårskap, glemsel, mismod og forstenet følelsesløs­het. Herre, bevar meg fra allslags fristelse. Herre, opplys mitt hjerte, som er formørket av onde begjær. Herre, som mennes­ke har jeg syndet, men som Gud er Du barmhjertig, se til min svake sjel og forbarm Deg over meg. Herre, send Din nåde til min hjelp, så jeg kan lovprise Ditt hellige Navn. Herre Jesus Kristus, skriv meg opp i Livets Bok og gi meg en god ende, for jeg er Din tjener. Herre, min Gud, selv om jeg aldri har gjort noe godt for Deg, så gi meg i Din godhet å få legge en god grunn. Herre, bestenk mitt hjerte med duggen av Din nåde. Himmelens og jordens Herre, kom meg i hu i Ditt Rike, for jeg er Din syndige, skamfulle og urene tjener.

Herre, ta imot meg i min anger. Herre, forkast meg ikke. Herre, led meg ikke inn i fristelse. Herre, gi meg et godt sinnelag. Herre, gi meg tårer, og la meg minnes døden, og gi meg anger over mine synder. Herre, gi meg vilje til å bekjen­ne mine synder. Herre, gi meg ydmykhet, kyskhet og lydighet. Herre, gi meg tålmod og storsinn og saktmod. Herre, innplant i mitt hjerte roten til alt godt: Din frykt. Herre, forunn meg å elske Deg av hele min sjel og av all min forstand og alltid gjøre Din vilje. Herre, beskytt meg mot visse mennesker og mot onde ånder og mot lidenskaper og mot alle andre utilbørli­ge ting. Herre, jeg vet at Du gjør som det behager Deg, så la Din vilje skje også i meg, for Du er velsignet i all evighet. Amen!

Bønn til Guds allhellige Moder


Du, den gode Kongens gode Moder, den allrene og velsignede Gudføderske Maria, gyt din Sønns og vår Guds barmhjertighet ut over min lidenskapelige sjel, og led meg ved dine bønner til å gjøre det gode, så jeg får leve resten av mitt liv uten feiltrinn og med deg får leve i paradis, du eneste rene og velsignede Gudføderske og Jomfru.

Bønn til Skytsengelen


Kristi engel, min hellige beskytter, vokter av min sjel og kropp, forlat meg alt jeg har syndet denne dag, og redd meg fra alle mine fienders onde angrep, så jeg ikke forarger min Gud med noen synd. Be for meg syndige og uverdige trell, så jeg kan vise meg verdig barmhjertighe­ten fra den Allhellige Treenigheten og min Herre Jesu Kristi Moder og alle de hellige. Amen.

Til deg, Hærførerske i strid for oss, til deg som fridde oss fra alle farer, vier vi vår seiersang, Gudføderske. Men siden du har makt som ingen kan beseire, så fri du oss fra all nød, så vi deg kan feire: Fryd deg, du ufor­mælte Brud.

Høylovede, evige Jomfru, Moder til Kristus, vår Gud, frembær du vår bønn til din Sønn og vår Gud om frelse for våre sjeler.

Til deg, Guds Moder, setter jeg min lit: Bevar meg under din beskyttelse.

Opplys mine øyne, Kristus vår Gud, så jeg ikke sovner inn i døden, så min fiende ikke får si: Jeg ble ham for mektig!

O Gud, forbli min sjels forsvarer, for jeg går mellom mange snarer, redd Du meg fra dem og frels meg, Du Gode som elsker menneskene.

Bønn av den hl. Ioannikios


Faderen er min forhåpning, Sønnen min tilflukt, Hellig­ånden min beskyttelse: Hellige Treenighet, ære være Deg!

DAGLIG SYNDSBEKJENNELSE


For Deg, Herre min Gud og Skaper, som tilbes og æres i den ene Hellige Treenighet: Fader og Sønn og Hellig Ånd, bekjenner jeg alle mine synder som jeg har begått i hele mitt liv og som jeg begår til enhver tid i gjerning, ord og tanke, med synet, hørselen, luktesansen, smaks­sansen og alle mine sjelelige og legemlige sanser. Derved har jeg forarget Deg, min Gud og Skaper, og forurettet min neste. Jeg sørger over dette og anklager meg selv for det og vil forbedre meg, bare Du, Herre min Gud, hjelper meg, og det ber jeg Deg om i ydmykhet og med tårer. Og tilgi Du meg ved Din barmhjertig­het alle mine synder og befri meg fra dem alle sammen, for Du er god og elsker menneskene.

AVSLUTNINGSBØNNENE


Verdig og rett det er å prise deg salig, Gudføderske, du evig salige og i alt rene og Moder til vår Gud. Høyere æret enn kjeruber og uendelig mer herlig enn serafer, du som urørt fødte Guds Ord, sanne Gudføderske, deg høylover vi.

Ære være... nå og alltid... Herre, forbarm Deg. (Tre ganger)

Herre Jesus Kristus, Guds Sønn, hør Din rene Moders, våre fromme og gudbærende fedres og alle de helliges forbønner, og miskunn Deg over oss!

ruРусский
azАзербайджанский
sqАлбанский
enАнглийский
arАрабский
hyАрмянский
afАфрикаанс
bgБолгарский
cyВаллийский
huВенгерский
viВьетнамский
elГреческий
kaГрузинский
daДатский
heИврит
idИндонезийский
esИспанский
isИсландский
gaИрландский
itИтальянский
kkКазахский
kiКикуйю
zhКитайский
koКорейский
kuКурдский
kyКыргызский
lvЛатышский
ltЛитовский
mkМакедонский
msМалайский
mtМальтийский
mnМонгольский
deНемецкий
nlНидерландский
no
plПольский
ptПортугальский
roРумынский
cebСебуано
srСербский
skСловацкий
swСуахили
tlТагальский язык
tgТаджикский
thТайский
tyvТувинский
trТурецкий
urУрду
uzУзбекский
faФарси
fiФинский
frФранцузский
hiХинди
hrХорватский
csЧешский
svШведский
etЭстонский
jaЯпонский© Russian Orthodox Mission Society of st. Serapion Kozheozersky
write us