.

Russian Orthodox Mission Society of st. Serapion Kozheozersky

.
Русский
ru
Azərbaycan dili
az
Gjuha shqipe
sq
English
en
العربية
ar
հայերեն
hy
Afrikaans
af
Български език
bg
Cymraeg
cy
Magyar nyelv
hu
Việt ngữ
vi
Ελληνικά
el
ქართული ენა
ka
Dansk
da
עִבְרִית
he
Bahasa Indonesia
id
Español
es
Íslenska
is
Gaeilge
ga
italiano
it
Қазақша
kk
Gĩgĩkũyũ
ki
中文
zh
한국어, 조선말
ko
Κurdî
ku
Кыргыз тили
ky
lv
Lietuvių kalba
lt
Македонски
mk
Bahasa Melayu
ms
Malti
mt
Монгол хэл
mn
Deutsch
de
Nederlands
nl
Norsk
no
język polski
pl
Português
pt
Limba română
ro
Cebuano
ceb
Српски
sr
slovenčina
sk
kiswahili
sw
Tagalog
tl
Тоҷикӣ
tg
ภาษาไทย
th
Тыва дыл
tyv
Türkçe
tr
اردو
ur
Ўзбекча
uz
فارسی
fa
suomi
fi
Français
fr
हिन्दी
hi
Hrvatski jezik
hr
Český jazyk
cs
Svenska
sv
eesti keel
et
日本語
ja

Реквизиты для пожертвований:

41001409981867

Rīta lūgšanas

Uzcēlies no miega, pirms esi iesācis kādu darbu darīt, nostājies dievbijīgi svētbilžu priekšā, iedomājoties, ka stāvi Visuzinātāja Dieva priekšā, un, apzīmējot sevi ar krusta zīmi, saki:

Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Āmen.

Pēc tam kādu laiciņu pagaidi, līdz nomierinās tavas jūtas un tavas domas atraujas no zemes lietām, tad nesteigdamies, sirdspazemībā, dziļi pārdomājot katru vārdu, lasi sekojošas lūgšanas:

Muitnieka lūgšana
(Lk. 18. nodaļa, 13. pants)

Dievs, esi man, grēciniekam, žēlīgs.

Lūgšana pirms sākuma


Kungs Jēzu Kristu, Dieva Dēls, Savas Visšķīstās Mātes un visu svēto lūgšanu dēļ apžēlo mūs. Āmen.

Slava Tev, mūsu Dievs, slava Tev.

Lūgšana Svētajam Garam


Debesu Ķēniņ, Iepriecinātāj, patiesības Gars, Kas visur esi un visu piepildi. Tu visa laba Saturētāj un dzīvības Devēj, nāc un mājo mūsos, un šķīstī mūs no visas nešķīstības, un, Žēlīgais, atpestī mūsu dvēseles.


Pēc Kristus Augšāmcelšanās svētkiem līdz Debesbraukšanas svētkiem šīs lūgšanas vietā lasa tropāru: “Kristus no mirušiem augšāmcēlies, nāvi ar nāvi iznīcinājis un tiem, kas kapos, dzīvību dāvinājis” (3 reizes). No Debesbraukšanas līdz Trijādības svētkiem sāk ar lūgšanu: “Svētais Dievs...”

Trīssvētais


Svētais Dievs, Svētais Spēcīgais, Svētais Nemirstīgais, apžēlojies par mums. (Trīsreiz)

Slava Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam tagad un nemitīgi, un mūžu mūžos. Āmen.

Lūgšana Vissvētajai Trijādībai


Vissvētā Trijādība, apžēlojies par mums; Kungs, šķīstī mūs no grēkiem; Valdītāj, piedod mūsu noziegumus; Svētais, apmeklē un dziedini mūsu vājības Tava Vārda dēļ.

Kungs, apžēlojies. (3 reizes)

Slava Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam tagad un nemitīgi, un mūžu mūžos. Āmen.

Tā Kunga lūgšana


Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava Valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā.

Tropāri Trijādībai


Uzcēlušies no miega, mēs pielūdzam Tevi, Labais, un Eņģeļu dziesmu dziedam Tev, Varenais: Svēts, Svēts, Svēts esi, Dievs, Dievadzemdētājas dēļ apžēlo mūs.

Slava Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam.

Kungs, Tu esi piecēlis mani no guļvietas un miega; apgaismo manu prātu un sirdi, un atdari manas lūpas, lai es Tevi, Svētā Trijādība, varētu teikt: Svēts, Svēts, Svēts esi, Dievs, Dievadzemdētājas dēļ apžēlo mūs.

Tagad un nemitīgi, un mūžu mūžos. Āmen.

Soģis nāks piepeši un ikkatra darbi kļūs redzami; tādēļ bailēs nakts vidū saucam: Svēts, Svēts, Svēts esi, Dievs, Dievadzemdētājas dēļ apžēlo mūs.

Kungs, apžēlojies. (12 reizes)

Lūgšana Vissvētajai Trijādībai


No miega cēlies, pateicos Tev, Svētā Trijādība, ka Savā lielajā žēlastībā un lēnprātībā neesi dusmojies uz mani, laisku un grēcīgu, nedz esi mani pazudinājis ar maniem noziegumiem, bet vienmēr esi mīlējis cilvēkus, un neziņā gulo­šu mani piecē­li, lai, rītam austot, Tevi meklētu un godātu Tavu Valstību, arī tagad apgaismo mana prāta acis, atdari manas lūpas, lai mācītos Tavus vārdus un izprastu Tavus baušļus, un pildītu Tavu gribu, un Tev dziedā­tu sird­s apliecinājumā, un cildinātu Tavu Vissvēto Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdu tagad un nemitīgi, un mūžu mūžos. Āmen.

Nāciet, paklanīsimies Ķēniņam, mūsu Dievam.
Nāciet, paklanīsimies un zemē metīsimies Kristum, Ķēniņam mūsu Dievam.
Nāciet, paklanīsimies un zemē metīsimies Pašam Kristum, Ķēniņam un mūsu Dievam.

50. psalms, grēku nožēlas.


Apžēlo mani, Dievs, Savā lielā žēlastībā, un Savā lielā žēlsirdībā šķīstī mani no manas nelikumības. Jo vairāk mazgā mani no manas nelikumības, un no mana grēka šķīstī mani. Jo savas nelikumības es zinu, un mans grēks vienmēr ir manā priekšā. Tev vienam esmu grēkojis un ļaunu Tavā priekšā darījis, tāpēc būsi taisns Savos vārdos un uzvarēsi, kad Tu tiesāsi. Lūk, nelikumībās taču esmu ieņemts, un mana māte grēkos mani ir dzemdējusi. Jo, lūk, patiesību esi iemīlējis, Tavas gudrības nezināmo un noslēpumaino esi man atklājis. Apslacināsi mani ar īzapu, un šķīstīšos; mazgāsi mani, un kļūšu baltāks par sniegu. Dosi man dzirdēt prieku un līksmību, priecāsies pazemīgie kauli. Novērs Savu seju no maniem grēkiem un šķīstī visas manas nelikumības. Radi manī, Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī taisnu garu. Neatstum mani no Savas sejas un neatņem no manis Tavu Svēto Garu. Dod man atkal Tavas pestīšanas prieku un stiprini mani ar Valdošo Garu. Mācīšu pārkāpējiem Tavus ceļus, un bezgodīgie Tev pievērsīsies. Glāb mani no asinīm, Dievs, manas pestīšanas Dievs, mana mēle līksmos par Tavu taisnību. Kungs, manu muti atdarīsi, un manas lūpas izteiks Tavu slavu. Ja vien Tu gribētu upuri, būtu gan devis, bet sadedzināmo nevēlies. Upuris Dievam ir satriekts gars, satriektu un pazemīgu sirdi Dievs nenicinās. Dari labu, Kungs, Ciānai Savā labvēlībā, un lai paceļas Jeruzālemes mūri. Tad būsi labvēlīgs taisnības upurim, paceļamam un sadedzināmam, tad liks teļus uz Tava altāra.

*

Ticības simbols


Es ticu uz vienīgo Dievu Tēvu Visavaldītāju, debesu un zemes, visu redzamo un neredzamo lietu Radītāju. Un uz vienīgo Kungu Jēzu Kristu, Dieva Dēlu Vienpiedzimušo, Kas no Tēva dzemdināts pirms visa mūža. Gaisma no Gaismas, Īstens Dievs no Īstena Dieva, dzemdināts, neradīts, ar Tēvu vienādas būtības, ar Viņu viss ir tapis. Kas mums, cilvēkiem, par labu un mūsu pestīšanas labad ir nokāpis no debesīm un ieņemts miesā no Svētā Gara un Jaunavas Marijas, un tapis cilvēks. Arī krustā sists mūsu labad pie Pontija Pilāta un cietis, un aprakts. Un augšāmcēlies trešā dienā pēc Rakstiem. Un uzkāpis debesīs un sēž pie Tēva labās rokas. Un atkal nāks godībā tiesāt dzīvos un mirušos, un Viņa Valstībai gala nebūs. Un uz Svēto Garu, Kungu, Kas dzīvu dara un no Tēva iziet, un līdz ar Tēvu un Dēlu ir pielūdzams un augsti slavējams, Kas runājis caur praviešiem. Uz vienīgo Svēto, Biedroto un Apustulisko Baznīcu. Es apliecinu vienu vienīgu kristību par grēku piedošanu. Es ceru uz mirušo uzmodināšanu. Un nākamā mūža dzīvošanu. Āmen.

1. lūgšana, sv. Makārija Lielā


Dievs, šķīstī mani, grēcinieku, jo nekad neesmu darījis to, kas labs Tavās acīs; bet atpestī mani no ļaunā, un Tavs prāts lai notiek ar mani: lai es nesodīts varētu atvērt savas necienīgās lūpas un teikt Tavu svēto Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdu tagad un nemitīgi, un mūžu mūžos. Āmen.

2. lūgšana, tā paša svētā


No miega cēlies, es atnesu Tev, Pestītāj, pusnakts dziesmu un, Tevi pielūgdams, saucu: neļauj man aizmigt grēku nāvē, bet apžēlo mani, Kristu Dievs, Kas labprātīgi ļāvi Sevi krustā sist, un steidz modināt mani, slinkumā guļošu, un atpestī mani, kas Tavā priekšā stāvu un lūdzos; un pēc nakts miega dod man bezgrēcīgu dienu un atpestī mani.

3. lūgšana, tā paša svētā


Pie Te­vis, Valdniek Cilvē­ku­mī­ļo­tāj, no miega cēlies, es steidzu un Tavā žēlastībā tiecos uz Taviem darbiem, un Tevi lūdzu: palī­dzi man vienmēr un katrā darbā, atpes­tī mani no visa pasaules ļaunuma un velna iedarbības un glāb mani, un ieved Savā mūžīgajā Valstībā. Jo Tu esi mans Radītājs un visa labā Gādātājs un Devējs, un pilnībā uz Tevi paļaujos, un Tevi godinu tagad un nemitīgi, un mūžu mūžos. Āmen.

4. lūgšana, tā paša svētā


Kungs, Tu Savā lielajā žēlastībā un Savā lielajā dāsnumā esi devis man, Savam kalpam, šīs pagājušās nakts laiku pavadīt bez visāda ienaidnieka ļaunuma; Tu Pats, Valdniek, visu lietu Radītāj, dari mani cienīgu Tavā īstenā gaišumā ar apskaidrotu sirdi pildīt Tavu gribu tagad un nemitīgi, un mūžu mūžos. Āmen.

5. lūgšana, sv. Vasilija Lielā


Visuvaldītājs Kungs, debess Spēku un visa dzīvā Dievs, Tu augstībā dzīvo un pazemīgos labprāt uzlūko, sirdis pārbaudi un cilvēkos apslēpto skaidri redzi, Bez Iesākuma un Mūžam Esošā Gaisma, Kurā nav nekādu pārmaiņu, nedz pārvēršanās ēnas. Tu Pats, Nemirstīgais Ķēniņ, pieņem mūsu lūgšanas, ko mēs šajā brīdī, uz Tavu lielo žēlastību paļaudamies, ar nešķīstām lūpām Tev atnesam, un piedod mums mūsu grēkus, ko esam darījuši darbos, vārdos un domās, gribot vai negribot, un šķīstī mūs no visas miesas un gara nešķīstības, un dāvā mums visu šās dzīves nakti pavadīt ar modru sirdi un skaidru prātu, gaidot Tava Vienpiedzimušā Dēla, mūsu Kunga un Dieva, un Pestītāja Jēzus Kristus, gaišās parādīšanās dienas atnākšanu, kurā visu cilvēku Soģis atnāks godībā atmaksāt ikkatram pēc viņa darbiem; lai mūs atrastu modrus un gatavus darbam un līdzi ieietu Viņa priekā un Dievišķā Godības Pilī, kur nemitējas gavilētāju balsis un neizsakāma saldme redzēt Tava vaiga neizteicamo skaistumu. Jo Tu esi Īstenā Gaisma, Kas visu apgaismo un iesvētī, un Tevi teic visa radība mūžu mūžos. Āmen.

6. lūgšana, tā paša svētā


Augstais Dievs un žēlsirdības Kungs, mēs slavējam Tevi, jo Tu nemitīgi dari ar mums lielus un neizdibināmus, teicamus un bijājamus darbus, kuriem nav skaita. Tu dāvā­ji mums vā­jiem atpū­tu, un nogurušai miesai dusu pēc darbu smagu­ma. Pateicamies Tev, ka mūs nepazudināji mūsu pārkāpumu dēļ, bet Savā pastāvīgā cilvēku mīlestībā, neziņā guļošus, uzcēli cildināt Tavu varu. Tādēļ lūdzam Tavu neizmērojamo labestību: apgaismo mūsu domas un acis un modini mūsu prātu no smagā kūtruma miega; atdari mūsu lūpas un pildi tās ar Tavu teikšanu, lai mēs varētu droši dziedāt un pateikties Tev, visā un visu slavējamam Dievam, Bez Iesākuma Esošajam Tēvam un Tavam Vienpiedzimušajam Dēlam un Tavam Vissvētajam, Labajam un Dzīvudarošajam Garam tagad un nemitīgi, un mūžu mūžos. Āmen.

7. lūgšana, Vissvētai Dievadzemdētājai


Valdniece, slavēju Tavu žēlastību un Tevi lūdzu: apskaidro manu prātu, māci mani staigāt taisni pa Kristus baušļu ceļu. Spēcini, lai nomodā dziedot, grūtsirdības miegu aizdzenu. Savām lūgšanām atraisi mani, Dieva Līgava, grēku saitēm sasietu. Sargi mani naktī un dienā, glābdama mani no ienaidniekiem, kas karo pret mani. Dzīvībasdevēja Dieva Māte, atdzīvini mani, kaislību nonāvētu. Nerietošo Gaismu dzemdējusī, apgaismo manu aptumšoto dvēseli. Brīnišķīgā Valdnieka Pils, padari mani par Dievišķā Gara namu. Dziedinātāju dzemdējusī, izdziedini manu dvēseli no ilgām grēku kaislībām. Dzīves vētrās mētātu, vadi mani uz nožēlas ostu. Izglāb mani no mūžīgās uguns, ļaunā tārpa un pekles. Neļauj man, daudz grēkojušam, palikt par iepriecu ļaunajiem gariem. Vistiklā, atjauno mani, bez mēra grēkos kritušo. Atsvabini mani no visām mokām un izlūdz visu Valdnieka žēlastību. Dari mani cienīgu iemantot ar visiem svētajiem debesu līksmību. Vissvētā Jaunava, uzklausi Sava necienīgā kalpa balsi. Ak, Šķīstā, raisi man asaras, kas aizskalo manas dvēseles sārņus. No sirds dziļuma uz Tevi nemitīgi vaidu, nepagurdama gādā, Valdniece, pieņem manu lūgšanas kalpošanu un aiznes to sirdsžēlīgam Dievam. Par Eņģeļiem Augstākā, pacel mani augstāk par pasaulīgo miesīgo dzīvi. Gaišā debesu Telts, liec manī spīdēt Gara žēlastībai. Vistiklā, grēku sārņiem aptraipīts, paceļu rokas un atdaru lūpas slavinājumam. Izglāb mani no dvēseli pazudinošiem grēkiem, uzcītīgi lūgdama Kristu, Kam pieder gods un pielūgšana tagad un nemitīgi, un mūžu mūžos. Āmen.

8. lūgšana, mūsu Kungam Jēzum Kristum


Mans Daudzžēlīgais un Visužēlīgais Dievs, Kungs Jēzu Kristu. Tu Savā lielajā mīlestībā esi nonācis un iemiesojies, lai visus atpestītu; es lūdzu Tevi, mans Pestītāj, arvien glāb mani Savā žēlastībā; ja Tu mani pestītu manu darbu dēļ, tā nebūtu žēlastība un dāvana, bet drīzāk pienākums. Patiesi dāsnais un neizsakāmi žēlsirdīgais! Tu, mans Kristu, esi sacījis: kas uz Mani tic, tas dzīvos un mūžam nāvi neredzēs. Ja nu ticība uz Tevi pestī izmisušos, lūk, ticu, atpestī mani, jo Tu esi mans Dievs un Radītājs. Mans Dievs, lai man ticība tiek pielīdzināta taisnībai bez darbiem, jo nemaz neatradīsi darbus, kas mani attaisno. Bet mana ticība lai aizstāj visu; lai tā atbild, lai mani attaisno, lai padara mani par dalībnieku Tavā mūžīgā godībā. Lai sātans mani nenolaupa un nelielās, ka mani izrāvis, Vārds, no Tavas rokas un patvēruma. Bet, vai gribu, vai negribu, glāb mani, Kristus, mans Pestītāj, steidzies, steidzies drīz mani izglābt, pirms esmu aizgājis bojā, jo Tu esi mans Dievs no manas mātes miesām. Kungs, dāvini man spēju Tevi iemīlēt tā, kā agrāk mīlēju grēku, un atkal bez slinkuma Tev uzcītīgi kalpot, kā agrāk kalpoju viltīgajam sātanam. It īpaši kalpošu Tev, manam Kungam un Dievam Jēzum Kristum, visās manas dzīvības dienās tagad un nemitīgi, un mūžu mūžos. Āmen.

9. lūgšana, Sargeņģelim


Svētais Eņģeli, kas stāvi klāt manai nožēlojamai dvēselei un manai grēcīgai dzīvei, neatstāj mani, grēcinieku, nedz atkāpies no manis manas nesātības dēļ; neļauj ļaunajam garam pār mani valdīt, uzmākdamies šai mirstīgajai miesai; stiprini manu nogurušo un vājo roku, un vadi mani uz pestīšanas ceļa. Ak, svētais Dieva Eņģeli, manas nabaga dvēseles un miesas sargs un aizstāvi, piedod man visu, ar ko tevi esmu apbēdinājis visā sava mūža laikā, un, ja ko esmu grēkojis šajā pagājušajā naktī, aizstāvi mani šai dienā, un pasargi mani no visādas ienaidnieka kārdināšanas, lai es nesadusmotu Dievu ar kādu grēku, un lūdz par mani Kungu, lai Viņš stiprina mani Savā bijībā un dara mani par Savas žēlastības cienīgu kalpu. Āmen.

10. lūgšana, Vissvētajai Dievadzemdētājai


Mana Vissvētā Valdniece, Dievadzemdētāja, ar Savām svētām un visspēcīgām lūgšanām aizdzen no manis, Sava pazemīgā un nabagā kalpa, grūtsirdību, aizmiršanos, nesaprātību, nolaidību un no manas nabaga sirds un mana aptumšotā prāta visas nešķīstas, viltīgas un zaimojošas domas; un nodzēs manu kaislību liesmas, jo es esmu nabags un nožēlojams, un atpestī mani no daudzām un ļaunām atmiņām, un pasākumiem, un atsvabini no visiem ļauniem darbiem. Jo visas paaudzes Tevi svētīgu teic, un Tavs augsti godātais vārds top slavēts mūžu mūžos. Āmen.

Lūgšana svētajam, kura vārds tev ir dots


Lūdz Dievu par mani, svētais (...), jo es sirsnīgi pie tevis steidzos kā pie ātra palīga un lūdzēja par manu dvēseli.

Dziesma Vissvētajai Dievadzemdētājai


Esi sveicināta, Dievadzemdētāja Jaunava*, Dieva apžēlotā Marija, Kungs ir ar Tevi*; Tu esi augstiteicama starp sievām* un augstiteicams ir Tavas miesas Auglis*, jo mūsu dvēseļu Pestītāju esi dzemdējusi.

Tropārs Krustam un lūgšana par tēvzemi


Atpestī, Kungs, Savus ļaudis un svētī Savu mantojumu; dod uzvarēt pretiniekus un ar Savu Krustu sargi Savu draudzi.

Lūgšana par dzīvajiem


Glāb, Kungs, un apžēlo Savus kalpus: manu garīgo tēvu (saki viņa vārdu un pēc tam uzskaiti vecāku un citu radinieku, kā arī skolotāju, priekšnieku un labdaru vārdus) un visus pareizticīgos kristīgos ļaudis un dāvini viņiem laicīgus un mūžīgus labumus.

Lūgšana par mirušajiem


Piemini, Kungs, Savu aizmigušo kalpu (saki mirušo radinieku un labdaru vārdus) un visu aizmigušo pareizticīgo ļaužu dvēseles: piedod viņiem visus tīšus un netīšus grēkus un dāvini tiem Debesu Valstību.

Lūgšanu noslēgums


Patiesi pienākas svētīgu teikt* - Tevi Dievadzemdētāju*, Mūžamsvētīgo un Visšķīsto un mūsu Dieva Māti*. Mēs augsti teicam Tevi, patieso Dievadzemdētāju*, Kas esi cienījama augstāk par Ķerubiem* un slavējama daudz augstāk par Sēraviem*, Kas jaunavībā Dievu Vārdu esi dzemdējusi.

No Kristus Augšāmcelšanās līdz Debesbraukšanai šīs lūgšanas vietā jālasa: “Eņģelis sauca Svētītai: Šķīstā Jaunava, priecājies, un vēlreiz saku: priecājies. Tavs Dēls Augšāmcēlās trešā dienā no kapa un mirušos uzcēlis, ļaudis, līksmojiet.”

Slava Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam tagad un nemitīgi, un mūžu mūžos. Āmen.

Kungs, apžēlojies. (3 reizes)

Kungs Jēzu Kristu, Dieva Dēls, Savas Visšķīstās Mātes, mūsu sirdsskaidro un dievnesēju tēvu un visu svēto lūgšanu dēļ apžēlo mūs. Āmen.

ruРусский
azАзербайджанский
sqАлбанский
enАнглийский
arАрабский
hyАрмянский
afАфрикаанс
bgБолгарский
cyВаллийский
huВенгерский
viВьетнамский
elГреческий
kaГрузинский
daДатский
heИврит
idИндонезийский
esИспанский
isИсландский
gaИрландский
itИтальянский
kkКазахский
kiКикуйю
zhКитайский
koКорейский
kuКурдский
kyКыргызский
lv
ltЛитовский
mkМакедонский
msМалайский
mtМальтийский
mnМонгольский
deНемецкий
nlНидерландский
noНорвежский
plПольский
ptПортугальский
roРумынский
cebСебуано
srСербский
skСловацкий
swСуахили
tlТагальский язык
tgТаджикский
thТайский
tyvТувинский
trТурецкий
urУрду
uzУзбекский
faФарси
fiФинский
frФранцузский
hiХинди
hrХорватский
csЧешский
svШведский
etЭстонский
jaЯпонский© Russian Orthodox Mission Society of st. Serapion Kozheozersky
write us