Русский
ru
Azərbaycan dili
az
Gjuha shqipe
sq
English
en
العربية
ar
հայերեն
hy
Afrikaans
af
Български език
bg
Cymraeg
cy
Magyar nyelv
hu
Việt ngữ
vi
Ελληνικά
el
ქართული ენა
ka
Dansk
da
עִבְרִית
he
Bahasa Indonesia
id
Español
es
Íslenska
is
Gaeilge
ga
italiano
it
Қазақша
kk
Gĩgĩkũyũ
ki
中文
zh
한국어, 조선말
ko
Κurdî
ku
Кыргыз тили
ky
Latviešu
lv
Lietuvių kalba
lt
Македонски
mk
Bahasa Melayu
ms
Malti
mt
Монгол хэл
mn
Deutsch
de
Nederlands
nl
Norsk
no
język polski
pl
Português
pt
Limba română
ro
Cebuano
ceb
Српски
sr
slovenčina
sk
kiswahili
sw
Tagalog
tl
Тоҷикӣ
tg
ภาษาไทย
th
tyv
Türkçe
tr
اردو
ur
Ўзбекча
uz
فارسی
fa
suomi
fi
Français
fr
हिन्दी
hi
Hrvatski jezik
hr
Český jazyk
cs
Svenska
sv
eesti keel
et
日本語
ja

Реквизиты для пожертвований:

41001409981867
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

The Gospel According to St. Matthew

4

+ 1 Ыдыктыг Сулде ынчан Иисусту эрликке куткуттурери-биле ээн кургаг ховуже аппарган. + 2 Дортен хун база дортен дун дургузунда шээрленгеш, Иисус аажок аштай берген. + 3 Ынчан Анаа куткукчу эрлик чедип келгеш: Силер шынап-ла Бурганнын Оглу болзунарза, бо даштарга хлеб болу бээрин дужааптынар - дээн. + 4 Иисус мынчаар харыылаан: Бижилгеде: Кижи чугле хлеб-биле эвес, а Бурганнын аксындан унген сос бурузу-биле амыдыраар болгай - деп бижээн-дир.* + 5 Эрлик ынчан Ону ыдыктыг хоорай Иерусалимче аппаргаш, Бурганнын оргээзинин кырынын эриинге тургускаш: + 6 Силер Бурганнын Оглу болзунарза, черже шурай беринер. Чуге дээрге Бурган Бижилгеде: Бодунун толээлеринге Сени карактазын деп чагып каарга, тавангайын дашка илдикпезин дээш, олар Сени холдарынга кодуруп аарлар* - деп бижээн-дир - дээн.

7 Иисус анаа: Бижилгеде оон ынай: Дээрги-Бурган-Чаяакчынны шеневе!* - деп база чарлык болган болгай - деп харыылаан. - 8 Эрлик оон соонда Ону эн бедик дагже ундуре бергеш, бо делегейнин хамык курунелерин бугу ондур чаагайы-биле коргускеш: - 9 Донгая кээп дужуп, менээ могеер болзунарза, бо бугуну Силерге бээр мен - дээн. - 10 Иисус анаа: Ырап чор, эрлик! Бижилгеде: Бодуннун ДээргиБурган-Чаяакчынга могейип чор, чугле Анаа бараан бол - деп бижээн-дир - деп харыылаан.* - 11 Эрлик ынчан Ону каапкаш барган. Иисуска дээрнин толээлери чедип келгеш, Анаа бараан болуп эгелээннер. - 12 Иоанны кара-бажынче киир октапканын дыннааш, Иисус Галилеяже ээп келген. - 13 Ол Назаретти каапкаш, Галилея холдун эриинде, Завулон биле Неффалимнин черинде турар Капернаум хоорайга чурттай берген. - 14 Исаия медээчини дамчыштыр мынча дээн состер боттанзын дээш, ынчаар болганы ол: - 15 Иордан хемнин ол чарыында, далайже баар орукта Завулон биле Неффалимнин чери, оске чоннар улузунун чурту Галилея! - 16 Думбей карангыга чурттап орган чон ондур улуг чырыкты коруп каан, олумнун холегези бургээн черге чурттап чораан улуска чырык чайнап келген.* - 17 Ол уеден бээр Иисус мынчаар суртаалдап эгелээн: Бачыдынар миннип, Бурганче эглинер! Чуге дээрге Дээрнин Чагыргазы чоокшулап келген-дир. - 18 Бир-ле катап Галилея холдун эрии-биле эртип бар чыткаш, Иисус ийи алышкыны: Пётр деп адаткан Симонну база оон дунмазы Андрейни коруп каан. Олар балыкчылар болгаш, четкилерин холче салып турганнар. - 19 Иисус оларга мынча дээн: Мени эдеринер. Силерни кижилер тывыкчылары кылып каар мен. - 20 Алышкылар четкилерин каапкаш, ол дораан Ону эдерип чорупканнар. - 21 Улаштыр бар чыткаш, Ол оске ийи алышкыны: Зеведейнин оглу Иаков биле оон дунмазы Иоанны коруп каан. Олар ачазы Зеведейбиле кады хемеде четкилерин септеп органнар. Иисус оларны кый депкен. - 22 Алышкылар ол дораан хемезин-даа, ачазын-даа каапкаш, Ону эдерип чорупканнар. - 23 Иисус бугу Галилеяны эргий кезип, синагогаларга улусту ооредип, Дээрнин Чагыргазынын дугайында Буянныг Медээни суртаалдап база кандыг-даа аарыг-аржыктан улусту экиртип чораан. - 24 Оон дугайында дамчыыр чугаа бугу Сирияга тарай берген. Янзы-буру аарыг-човаланга алыскан, куштуг аарышкыга хинчектеткен, букшуураан, тыртар болгаш мунчураан кижилерин улус Анаа эккеп туруп берген. Иисус оларнын шуптузун экиртип турган.

+ 25 Галилеядан, Он-хоорайдан, Иерусалимден, Иудеядан болгаш Иорданнын ол чарыындан келген моон чон Ону эдерип чораан.Сменить язык: ru en ar es lv tyv fr
ru
azАзербайджанский
sqАлбанский
enАнглийский
arАрабский
hyАрмянский
afАфрикаанс
bgБолгарский
cyВаллийский
huВенгерский
viВьетнамский
elГреческий
kaГрузинский
daДатский
heИврит
idИндонезийский
esИспанский
isИсландский
gaИрландский
itИтальянский
kkКазахский
kiКикуйю
zhКитайский
koКорейский
kuКурдский
kyКыргызский
lvЛатышский
ltЛитовский
mkМакедонский
msМалайский
mtМальтийский
mnМонгольский
deНемецкий
nlНидерландский
noНорвежский
plПольский
ptПортугальский
roРумынский
cebСебуано
srСербский
skСловацкий
swСуахили
tlТагальский язык
tgТаджикский
thТайский
tyvТувинский
trТурецкий
urУрду
uzУзбекский
faФарси
fiФинский
frФранцузский
hiХинди
hrХорватский
csЧешский
svШведский
etЭстонский
jaЯпонский© Russian Orthodox Mission Society of st. Serapion Kozheozersky
write us