Русский
ru
Azərbaycan dili
az
Gjuha shqipe
sq
English
en
العربية
ar
հայերեն
hy
Afrikaans
af
Български език
bg
Cymraeg
cy
Magyar nyelv
hu
Việt ngữ
vi
Ελληνικά
el
ქართული ენა
ka
Dansk
da
עִבְרִית
he
Bahasa Indonesia
id
Español
es
Íslenska
is
Gaeilge
ga
italiano
it
Қазақша
kk
Gĩgĩkũyũ
ki
中文
zh
한국어, 조선말
ko
Κurdî
ku
Кыргыз тили
ky
Latviešu
lv
Lietuvių kalba
lt
Македонски
mk
Bahasa Melayu
ms
Malti
mt
Монгол хэл
mn
Deutsch
de
Nederlands
nl
Norsk
no
język polski
pl
Português
pt
Limba română
ro
Cebuano
ceb
Српски
sr
slovenčina
sk
kiswahili
sw
Tagalog
tl
Тоҷикӣ
tg
ภาษาไทย
th
tyv
Türkçe
tr
اردو
ur
Ўзбекча
uz
فارسی
fa
suomi
fi
Français
fr
हिन्दी
hi
Hrvatski jezik
hr
Český jazyk
cs
Svenska
sv
eesti keel
et
日本語
ja

Реквизиты для пожертвований:

41001409981867
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

The Gospel According to St. Matthew

3

+ 1 Ол хуннерде Иудеянын ээн куруг ховузунга Иоанн Медеглекчи чедип келгеш, суртаалдап эгелээн. + 2 Ол: Бачыдынар миннип, Бурганче эглинер! Дээрнин Чагыргазы чоокшулап келген-дир - деп чугаалап турган. + 3 Иоаннын дугайында Исаия медээчи мынча деп чугаалаан турган: Ээн куруг ховуда алгырып турар кижинин уну дынналган: Дээрги-Чаяакчыга оруктан белеткенер! Ону дорттап беринер.* + 4 Ол теве дугунден кылган хептиг болгаш белинде хом курлуг турган, а чиир чеми акрида деп шартылаа болгаш черлик ары чигири болган. + 5 Иоаннга улус ынчан Иерусалимден, бугу Иудеядан болгаш Иордан хемнин чоок-кавызында суурлардан кээп турган. + 6 Боттарынын бачыттарын ажыы-биле билинген улусту ол Иорданнын суунга суп турган.

7 Анаа сугга суктурары-биле дыка хой фарисейлер болгаш саддукейлер* кээп турарын коргеш, Иоанн оларга мынча дээн: Силер, чылан сыскындылары! Бурганнын кел чыдар киленинден чайлай бээр бис - деп, силерни кым сагыш алындырды?

+ 8 Бурганче ээлгенинернин херек кырында уре-туннелин коргузунер! + 9 Чугле: Бистин адавыс - Авраам - деп состер-биле боттарынарны хей черге аргалаарын семевенер! Бурган бо чыдар даштардан-даа Авраамга ажытол чаяап шыдаар дээрзин силерге чугаалап тур мен. + 10 Балды ыяштарнын дозун кезеринге белен-дир. Эки чимис бербестээн ыяштарны одура кескеш, отче киир октаар. + 11 Бачыдынар миннип, Бурганче ээлгенинернин демдээ кылдыр, силерни сугга суп тур мен. Ынчалза-даа мээн соомдан менден кучулуг Кижи кел чыдар. Мен Оон идиин-даа тудуп алгаш чоруурунга толеп чок мен. Ол силерни Ыдыктыг Сулде болгаш отка сугар-дыр. + 12 Тараа урезинин савандан арыглаар хуурек шагда-ла Оон холунда-дыр, Ол тараа урезинин уужелей урар уургайынга чыып алыр, а саванны ошпес отка орттедиптер. + 13 Иисус ол уеде Галилеядан Иордан хемче, Иоаннга сугга суктуруп аар дээш, чедип келген. + 14 Иоанн эгезинде Ону соксадып: Мен харын Силерге сугга суктурар ужурлуг мен. Силер чоп менээ келдинер? - деп турган. + 15 Ынчалза-даа Иисус мынчаар харыылаан: Бо удаада ындыг болгай аан. Бурганнын бисти кылзын деп кузээн бугу чувезин ынчалдыр кууседир бис. Ынчаар орта, Иоанн чопшээрешкен. + 16 Сугга суктуруп алгаш, Иисус хемден унуп кээри билек, дээр ангайып ажыттына берген. Оон Иисус Оон кырынче коге-буга дег бадып орар Бурганнын Сулдезин коруп каан. + 17 Оон дээрден ун мынча дээн: Бо дээрге Мээн ханы ынак оглум-дур, Ол Мээн сеткилимге дыка-ла кирер-дир!Сменить язык: ru en ar es lv tyv fr
ru
azАзербайджанский
sqАлбанский
enАнглийский
arАрабский
hyАрмянский
afАфрикаанс
bgБолгарский
cyВаллийский
huВенгерский
viВьетнамский
elГреческий
kaГрузинский
daДатский
heИврит
idИндонезийский
esИспанский
isИсландский
gaИрландский
itИтальянский
kkКазахский
kiКикуйю
zhКитайский
koКорейский
kuКурдский
kyКыргызский
lvЛатышский
ltЛитовский
mkМакедонский
msМалайский
mtМальтийский
mnМонгольский
deНемецкий
nlНидерландский
noНорвежский
plПольский
ptПортугальский
roРумынский
cebСебуано
srСербский
skСловацкий
swСуахили
tlТагальский язык
tgТаджикский
thТайский
tyvТувинский
trТурецкий
urУрду
uzУзбекский
faФарси
fiФинский
frФранцузский
hiХинди
hrХорватский
csЧешский
svШведский
etЭстонский
jaЯпонский© Russian Orthodox Mission Society of st. Serapion Kozheozersky
write us