Русский
ru
Azərbaycan dili
az
Gjuha shqipe
sq
English
en
العربية
ar
հայերեն
hy
Afrikaans
af
Български език
bg
Cymraeg
cy
Magyar nyelv
hu
Việt ngữ
vi
Ελληνικά
el
ქართული ენა
ka
Dansk
da
עִבְרִית
he
Bahasa Indonesia
id
Español
es
Íslenska
is
Gaeilge
ga
italiano
it
Қазақша
kk
Gĩgĩkũyũ
ki
中文
zh
한국어, 조선말
ko
Κurdî
ku
Кыргыз тили
ky
Latviešu
lv
Lietuvių kalba
lt
Македонски
mk
Bahasa Melayu
ms
Malti
mt
Монгол хэл
mn
Deutsch
de
Nederlands
nl
Norsk
no
język polski
pl
Português
pt
Limba română
ro
Cebuano
ceb
Српски
sr
slovenčina
sk
kiswahili
sw
Tagalog
tl
Тоҷикӣ
tg
ภาษาไทย
th
tyv
Türkçe
tr
اردو
ur
Ўзбекча
uz
فارسی
fa
suomi
fi
Français
fr
हिन्दी
hi
Hrvatski jezik
hr
Český jazyk
cs
Svenska
sv
eesti keel
et
日本語
ja

Реквизиты для пожертвований:

41001409981867
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

The Gospel According to St. Matthew

28

+ 1 Амыр-дыш хуну эрткенде, улуг-хуннун дан бажында, Мария Магдалина болгаш оске Мария чевег-куйну коору-биле чедип келгеннер. + 2 Хенертен куштуг чер шимчээшкини болган: Дээрги-Чаяакчынын толээзи дээрден душкеш, чевег-куйга кээп, дашты чууй идипкеш, оон кырынга олуруп алган. + 3 Оон хевир-шырайы чанныкка домей, а хеви хар дег ак болган. + 4 Оон корткаш, танныылдар сиринейнип, диригге-ле олгулей бергеннер. + 5 Дээрнин толээзи херээженнерге мынча дээн: Силер кортпанар. Хере шаптырткан Иисусту дилеп чедип келгенинерни билир мен. + 6 Ол мында чок. Силерге Оон чугаалап турганы дег, Ол катап дирли берген. Бээр келгеш, Оон чыткан черинче корунерден. + 7 А оон соонда дурген чоруткаш, Оон оореникчилеринге барып: Ол олуглерден катап дирилгеш, силерни мурнай Галилеяга чеде бээр. Ону анаа коруп каар силер - деп дыннадынар. Силерге Мээн чугаалаар дээн чувем бо-дур.

8 Олар чевегден дурген-не уне халышкаш, коргуп-иргип-даа, аажок ооруп-даа, ол бугуну Оон оореникчилеринге чугаалаар дээш чугуржупкеннер.

+ 9 Хенертен Иисус Боду оларга уткуй бо келген. Ол: Амыргын-на бе! - деп мендилээн. Херээженнер чоокшулай бергеш, донгая кээп душкулээш, Оон буттарындан кужактап, Анаа могейип турганнар. + 10 Иисус ынчан оларга мынча дээн: Кортпанар! Баргаш, Галилеяже чоруптунар деп, Мээн улузумга чугааланар. Олар Мени анаа коруп каарлар. + 11 Херээженнер орукка бар чыдырда, танныыл шериинден элээн каш кижи бо-ла бугу болган чуулду Бурганнын дээди бараалгакчыларынга дыннадып, хоорайга чедип келген. + 12 А демгилери баштыннар-биле кады сумелешкеш, шериглерге хой акша бергеш, + 13 оларга мынча дээннер: Оон оореникчилери дуне када келгеш, бис удуп чыдырывыста, мага-ботту оорлап аппарган-дыр - деп, хамык улуска чугааланар. + 14 А ол херектин сураа чагырыкчынын кулаанга чеде берзе, сагыш човаванар: силерге багай чуу-даа болбас кылдыр бис оон-биле дугуржуп каар бис. + 15 Шериглер акшаны ап алгаш, айыткан аайы-биле кылганнар. Ол чугаа иудейлер аразынга калбаа-биле нептерээш, богунге дээр артып калган. + 16 А он бир оореникчи Галилеяже, Иисустун чеде беринер дээн даанче чорупканнар. + 17 Орта Ону коруп кааш, олар Анаа могейгеннер, ындыг-даа болза чамдыктары чигзинигге алзыпканнар. + 18 Иисус чоокшулап келгеш, олар-биле чугаалажып, мынча дээн: Дээрге база черге бугу эрге-чагырганы Менээ берген-дир. + 19 Ынчангаш барынар, Аданын, Оглунун болгаш Ыдыктыг Сулденин ады-биле бугу чоннарны сугга суп, оларны Мээн оореникчилерим боор кылдыр ээлдиринер. + 20 Силерге Мээн чарлык болган бугу чуулумну сагыыр кылдыр оларны оорединер. Мен кажан кезээде, бо делегейнин тончузунге чедир силер-биле кады мен.Сменить язык: ru en ar es lv tyv fr
ru
azАзербайджанский
sqАлбанский
enАнглийский
arАрабский
hyАрмянский
afАфрикаанс
bgБолгарский
cyВаллийский
huВенгерский
viВьетнамский
elГреческий
kaГрузинский
daДатский
heИврит
idИндонезийский
esИспанский
isИсландский
gaИрландский
itИтальянский
kkКазахский
kiКикуйю
zhКитайский
koКорейский
kuКурдский
kyКыргызский
lvЛатышский
ltЛитовский
mkМакедонский
msМалайский
mtМальтийский
mnМонгольский
deНемецкий
nlНидерландский
noНорвежский
plПольский
ptПортугальский
roРумынский
cebСебуано
srСербский
skСловацкий
swСуахили
tlТагальский язык
tgТаджикский
thТайский
tyvТувинский
trТурецкий
urУрду
uzУзбекский
faФарси
fiФинский
frФранцузский
hiХинди
hrХорватский
csЧешский
svШведский
etЭстонский
jaЯпонский© Russian Orthodox Mission Society of st. Serapion Kozheozersky
write us